Mor og barn står foran huset sitt i en landsby i panda landskap i Kina.

Grønt skifte i Kina

Kina er verdens mest folkerike land og har de aller største klimagassutslippene. Kina er derfor en viktig del av løsningen når vi skal redde jordas klima og natur.

Derfor jobber WWF for et grønnere Kina

Kina er verdens største på utslipp av klimagasser

På førti år har Kina skapt utvikling og fattigdomsreduksjon, men dette har dessverre også ført til alvorlig forurensing av jord, vann og luft. Kina er blitt verdens største på utslipp av klimagasser, som fører til klimaendringer og global oppvarming. Utslippene kommer blant annet fra industri og bruk av fossil energi til elektrisitetsproduksjon.

Derfor er det viktig – for både Kina og verden – at landet tar i bruk mer fornybar energi, som sol- og vindkraft. I dag kommer rundt 85 prosent av energiforbruket fortsatt fra fossil energi, særlig kull.

Klimagassene truer kinesisk natur

Klimaendringer påvirker naturen negativt på flere måter. Havnivåene stiger og vannet blir varmere. Vi vil få se lengre og mer intense tørkeperioder som truer avlinger, dyreliv og drikkevann. Dette kommer også til å skje med dyr og natur i Kina, hvor kjempepanda, rød panda og sibirsk tiger allerede er truet på grunn av blant annet avskoging.

Pandaen spiser nesten bare bambus, og hvert dyr trenger store leveområder for å trives. Den vil kunne miste tilgangen til mat hvis temperaturendringer fører til at bambusplanten gradvis flytter seg høyere opp i fjellet for å komme seg i kjøligere strøk.

Noen arter vil kanskje enkelt tilpasse seg slike endringer, mens andre ikke er i stand til det og kan i verste fall dø ut.

Kina kan skape global fornybarsatsing

Kina har investert mange hundre milliarder kroner i sol- og vindenergi. I 2017 satte myndighetene seg et nytt mål for å redusere det høye kullforbruket: Tjue prosent fornybar energi innen 2030 og 3,5 millioner nye fornybar-jobber.

Mye av motivasjonen bak satsingen er den alvorlige luftforurensingen som mange kinesiske byer opplever, og de negative konsekvensene det har for folkehelsen. Derfor er nå det siste kullkraftverket i Beijing stengt.

Kina har allerede blitt en stor produsent og eksportør av teknologi for fornybar energi, og står for omlag to tredjedeler av tilbudet av verdens solcellepaneler. Landets store energibehov og fornybarsatsing er viktig for oppskalering av fornybar energi globalt. Ikke minst kan Kina gjøre ren ren energi billigere gjennom å skape markeder og tilby teknologi.

Dette gjør WWF

WWF har jobbet i Kina i mer enn tredve år, og er den internasjonale organisasjonen med lengst fartstid i landet. Arbeidet spenner fra bevaring av truede dyrearter som kjempepanda og sibirsk tiger, til skogbevaring og kampen mot klimaendringer.

WWF i Norge og Kina samarbeider om å utvikle bærekraftige byer og industri. Dette vil både kutte klimautslipp og gi bedre luft å puste i, særlig i byene.

I byarbeidet jobber WWF sammen med ulike partnere for å utvikle og teste ideer i én by, og deretter spre det til andre byer:

  • Vi jobber med flere store kinesiske byer som Shanghai og Shenzhen for å lage planer for hvordan de skal bli bærekraftige lavutslippsbyer. WWF bidrar blant annet til å gjøre offentlige bygg mer energieffektive, byenes avfallshåndtering bedre, og offentlig transport grønnere.
  • Et stort antall kinesiske byer har gått sammen i en allianse som ønsker å nå sine mål for utslippskutt raskere enn hva myndighetene har bedt dem om. Sammen med andre organisasjoner og akademiske institusjoner, er WWF med på å utvikle verktøy byene trenger for å få til dette. Vi driver også opplæring av byplanleggere fra over 50 byer, slik at de kan kartlegge utslipp og planlegge utslippskutt.

WWF jobber dessuten næringslivet i Kina for å få dem til å sette seg klimamål gjennom internasjonale ordninger som Climate Savers og Science Based Targets Initiative. Vi vil at selskapene skal ha mer ambisiøse klimamål enn de er pålagt av myndighetene, og at de skal stille klimakrav til sine underleverandører.

Gode resultater så langt:

Som del av samarbeidet med WWF, har selskapene Yingli Solar (solenergi) og China Vanke (byggentreprenør) gjort en solid innsats for å påvirke sine næringskjeder og sektorer i klimavennlig retning:

  • Yingli har utviklet en industristandard for ren produksjon av solcelleteknologi, sammen med WWF og Kinas nasjonale standardiseringsinstitutt. I 2016 ble den obligatorisk for alle produsenter av solcelleteknologi i Kina.
  • Vanke har frigitt 120 patenter på teknologi som andre fritt kan bruke til å lage bærekraftige bygninger uten store utslipp av klimagasser.
  • WWF samarbeider med næringsorganisasjoner for å skape et marked for mer bærekraftige, klimavennlige produkter, og har årlige opplysningskampanjer med informasjon og aktiviteter i butikker over Kina.

Har du spørsmål om WWFs arbeid i Kina?

Fant du det du lette etter?