Mange fisk på et fiskemarked

Bærekraftige kinesiske fiskerier

Som en av verdens største fiskenasjoner, står Kina for rundt en tredjedel av verdens samlede fangster. Dessverre utgjør overfiske en stor trussel for naturen, mattilgang og arbeidsplasser for kystbefolkningen.

WWF Verdens naturfond får penger fra Norad for å støtte WWFs landkontor i Kina for å få en slutt på ulovlig, urapportert og uregulert (UUU) fiskeri i Kina og i det sørvestlige Indiske hav.

Hvorfor jobber WWF med bærekraftige kinesiske fiskerier?

Kina er verdens største fiskerinasjon, med en stor fjernfiskeflåte, altså en flåte som fisker i internasjonalt farvann og andre lands farvann. Store deler av kinesisk fiskeri faller innenfor kategorien ulovlig, urapportert og uregulert (UUU) fiskeri, og er ofte subsidiert av kinesiske myndigheter. Dette fiskeriet fører til overfiske, ødeleggelse av leve- og gyteområder. Det truer ikke bare naturen, men også mattilgang, arbeidsplasser og økonomi for kystbefolkningen i Kina.

WWF, Verdens naturfond bidrar derfor til å stanse UUU-fiske slik at vi kan ta vare på naturmangfold, kutte klimagassutslipp og bidra til at lokalbefolkningen får mat og arbeidsplasser.

Å gjøre kinesiske fiskerier mer bærekraftige vil bidra til å gjenoppbygge bestander, og til å nå en rekke bærekraftsmål, både i Kina og i det sørvestlige Indiske hav.

Hva gjør vi?

  • Støtte Kina i arbeid for å bekjempe UUU-fiske og utvikle bærekraftig fiskerforvaltning.
  • Sørge for at investeringer i havøkonomien følger bærekraftsprinsipper.
  • Arbeide for bedre sporbarhet i kinesisk sjømatproduksjon.

Fant du det du lette etter?