• Gul liste

Taskekrabbe

Cancer pagurus

Taskekrabbe fanges med teiner, som er en av de mest miljøvennlige fiskemetodene. I 2009 ble det innført et minstemål som gjør at krabben rekker å gyte før den fanges.

Greit valg, men ikke for mye

Man regner med at det står greit til med krabbebestanden.

Fangstmetoder

Teiner.

Vår anbefaling

Det er manglende data om bestandstørrelsen, blant annet fordi man antar at det langs hele kysten er en betydelig uregistrert omsetning av krabbe.