• Gul liste
  • Rød liste

Steinbit

Anarhichas spp.

Vi har tre arter steinbit i norske farvann. Flekksteinbit, gråsteinbit og blåsteinbit. Alle tre er sårbare for overfiske.

Greit valg, men ikke for mye

MSC-sertifisert steinbit fra Island kan velges av og til.

Styr unna

Steinbit dersom den ikke er fanget i islandsk farvann og mangler MSC-sertifiseringen.

Fangstmetoder

Steinbit fiskes mest som bifangst med bunnline og bunngarn. Bunntråling kan skade havbunnen og føre til bifangst av andre truede fiskearter.

En liten del blir også produsert i oppdrett.

Vår anbefaling

Du kan av og til velge steinbit som stammer fra MSC-sertifiserte fiskerier på Island. Ellers gjør et uregulert fiske og manglende kunnskap om bestandstatus at du bør unngå å spise steinbit før mer kunnskap er på plass.

Steinbitartene er sårbare for overfiske, fordi gjenoppbygging av artene tar lang tid.