• Rød liste

Steinbit

Anarhichas spp.

Vi har tre arter steinbit i norske farvann. Flekksteinbit, gråsteinbit og blåsteinbit. Alle tre er sårbare for overfiske.

Styr unna

Fisket etter steinbit er uregulert og det mangler mye kunnskap om steinbit i norske farvann.

Fangstmetoder

Steinbit fiskes fiskes mest som bifangst med bunnline og bunngarn. Bunntråling kan skade havbunnen og medføre til bifangst av andre truede fiskearter.

En liten del blir også produsert i oppdrett.

Vår anbefaling

Uregulert fiske og manglende kunnskap om bestandstatus gjør at du bør unngå å spise steinbit før mer kunnskap er på plass. Steinbitartene er sårbare for overfiske fordi gjenoppbygging av artene tar lang tid.

Anbefalt i stedet
: Hyse eller kolje.