• Grønn liste
  • Rød liste

Torsk (Skrei og kysttorsk)

Gadus morhua

Torsken er delt inn i ulike bestander som har forskjellig status. Verdens største torskestamme, som lever i Barentshavet, er i god tilstand og forvaltes bærekraftig. Bestanden i Nordsjøen og Skagerrak er overfisket.

Spis med god samvittighet

Torsk og skrei fra Norskehavet og Barentshavet er del av verdens største torskebestand og er i god forfatning.

MSC-merket: Sertifisert bærekraftig sjømat, www.msc.org/no

Se etter MSC-merket for sertifisert bærekraftig sjømat.

Styr unna

Kysttorsk og torsk fra Nordsjøen og Skagerrak er betydelig overfisket.

Fangstmetoder

Torsk fanges hovedsakelig med bunntrål, snurrevad, line, garn og juksa.

Vår anbefaling

En del av skrei- og torskefisket fra Norskehavet og Barentshavet er per i dag MSC-sertifisert og bærekraftig fisket.

Styr unna kysttorsk og torsk fra Nordsjøen og Skagerrak, som begge er overfisket. Velg heller torsk fra Norskehavet og Barentshavet med MSC-logo.

15. juni 2019 ble det forbudt med all fiske etter kysttorsk, inkludert fritidsfiske. Dette gjelder fra svenskegrensa til Telemark. Får du torsk på kroken i dette området, må du slippe den ut i havet igjen.