• Gul liste
  • Rød liste

Torsk (Skrei og kysttorsk)

Gadus morhua

Torsken er delt inn i ulike bestander som har forskjellig status. Verdens største torskestamme, som lever i Barentshavet, er i god tilstand og forvaltes ok. Bestanden i Nordsjøen og Skagerrak er overfisket.

Greit valg, men ikke for mye

Torsk og skrei fra Norskehavet og Barentshavet er del av verdens største torskebestand og fiskeriet som helhet er i ok forfatning, men har innimellom utfordringer med bifangst av andre arter. MSC-merket torsk sikrer full sporbarhet.

Styr unna

Kysttorsk og torsk fra Nordsjøen og Skagerrak er betydelig overfisket.

Fangstmetoder

Torsk fanges hovedsakelig med bunntrål, snurrevad, line, garn og juksa.

Vår anbefaling

Styr unna kysttorsk og torsk fra Nordsjøen og Skagerrak, som begge er overfisket. Velg heller torsk fra Norskehavet og Barentshavet med MSC-logo.

15. juni 2019 ble det forbudt med all fiske etter kysttorsk, inkludert fritidsfiske. Dette gjelder fra svenskegrensa til Telemark. Får du torsk på kroken i dette området, må du slippe den ut i havet igjen.