• Grønn liste
  • Gul liste

Sjøkreps

Nephrops norvegicus

Sjøkrepsbestanden har minket noe de siste årene, men regnes for å være i god forfatning og fangst på dagens nivå anses som bærekraftig. Fisket er ikke kvoteregulertog mye tas i rekefisket eller som bifangst.

Spis med god samvittighet

Teinefanget sjøkreps er et godt miljøvalg i sjømatdisken.

Greit valg, men ikke for mye

Trålfanget sjøkreps er ellers et ok valg av og til.

Fangstmetoder

Teiner og sjøkrepstrål.

Vår anbefaling

Sjøkreps er et greit valg, men still spørsmål om hvordan sjøkrepsen er fanget. Teinefanget sjøkreps er uten tvil det miljømessige beste valget. Sjøkreps fisket med trål anbefaler vi deg å bare velge en sjelden gang.