• Grønn liste
  • Gul liste

Sjøkreps

Nephrops norvegicus

Sjøkrepsbestanden har minket noe de siste årene, men regnes for å være i god forfatning og fangst på dagens nivå anses som bærekraftig. Fisket er ikke kvoteregulertog mye tas i rekefisket eller som bifangst.

Spis med god samvittighet

Det finnes nå MSC-sertifisert sjøkreps. Velg denne, hvis mulig.

MSC-merket: Sertifisert bærekraftig sjømat, www.msc.org/no

Se etter MSC-merket for sertifisert bærekraftig sjømat.

Greit valg, men ikke for mye

Teinefanget sjøkreps er ellers det miljømessige beste valget.

Fangstmetoder

Teiner og sjøkrepstrål.

Vår anbefaling

Sjøkreps er et greit valg, men still spørsmål om hvordan sjøkrepsen er fanget. Teinefanget sjøkreps er det miljømessige beste valget. Sjøkreps fisket med trål anbefaler vi deg å styre unna.

Du kan etterspørre MSC-merket sjøkreps, eller prøv kongekrabbe i stedet.