• Grønn liste

Sild

Clupea harengus L.

Norsk vårgytende sild finnes langs hele kysten vår. Nordsjøsild finnes som navnet tilsier i Nordsjøen. Silda utgjør noen av verdens største fiskebestander.

Spis med god samvittighet

Sild kan trygt velges i fiskedisken.

Fangstmetoder

Ringnot og trål.

Vår anbefaling

Sild utgjør en av verdens største fiskebestander. Etter å ha vært på et høyt nivå en periode, er bestanden av sild litt nedadgående.

Den norske vårgytende silda mistet sin MSC-sertifisering i vinter på grunn av manglende internasjonale avtaler mellom nasjoner som fisker på arten, men bestanden er likevel i en miljømessig god forfatning. Nordsjøsild er fremdeles MSC-sertifisert. Sild kan derfor trygt velges i fiskedisken per i dag.