• Grønn liste

Sild

Clupea harengus L.

Norsk vårgytende sild fins langs hele kysten. Sild utgjør en av verdens største fiskebestander.

Spis med god samvittighet

Sild kan trygt velges i fiskedisken.

MSC-merket: Sertifisert bærekraftig sjømat, www.msc.org/no

Se etter MSC-merket for sertifisert bærekraftig sjømat.

Fangstmetoder

Ringnot og trål.

Vår anbefaling

Fiskeriene er MSC-sertifisert og minstemål for norsk vårgytende sild er 25 cm. Etter å ha vært på et høyt nivå en periode, er bestanden av sild nedadgående. Men nordsjøssilda har full reproduksjonsevne og høstes bærekraftig.

Sild kan trygt velges i fiskedisken. Både den norske vårgytende silda og nordsjøsilda er MSC-sertifisert. Spis sild med god samvittighet.