• Grønn liste
  • Gul liste

Sei

Pollachius virens

Seien er en av våre viktigste matfisker og norsk sei er forvaltet godt.

Spis med god samvittighet

MSC-merket sei fisket med not, line og juksa er det beste valget.

Greit valg, men ikke for mye

Trålfanget sei og sei fanget med snurrevad er ok og kan velges av og til.

Fangstmetoder

Trål, not, line, snurrevad og jukse.

Vår anbefaling

Norsk seifiske er bærekraftig. Sei som er MSC-sertifisert og fanget med not, line og juksa er det beste valget.