• Grønn liste

Sei

Pollachius virens

Seien er en av våre viktigste matfisker og norsk sei er nå MSC-sertifisert som bærekraftig.

Spis med god samvittighet

Velg MSC-merket sei neste gang du handler fisk.

MSC-merket: Sertifisert bærekraftig sjømat, www.msc.org/no

Se etter MSC-merket for sertifisert bærekraftig sjømat.

Fangstmetoder

Trål, not, line, snurrevad og jukse.

Vår anbefaling

Norsk seifiske er bærekraftig og alt kommersielt fiske etter sei i norske farvann er sertifisert av MSC.