• Grønn liste
  • Gul liste
  • Rød liste

Regnbueørret (oppdrett)

Oncorhynchus mykiss

Rømt oppdrettsørret kan være en trussel mot andre fisker, og problemet med lakselus er ikke løst.

Spis med god samvittighet

Regnbueørret oppdrettet i Sverge, Danmark, Finland og Sveits er det beste miljøvalget.

Greit valg, men ikke for mye

Regnbueørret oppdrettet i Nord-Europa, Polen og Storbritannia kan velges av og til.

Styr unna

Regnbueørret fra Sør-Amerika og Tyrkia.

Fangstmetoder

Oppdrett.

Vår anbefaling

Det er store nasjonale forskjeller med hensyn til hvor store miljøutfordringene er knyttet til oppdrett for denne arten. Vær bevisst på hvilket land som fisken du velger kommer fra.