• Grønn liste
  • Gul liste

Regnbueørret (oppdrett)

Oncorhynchus mykiss

Rømt oppdrettsørret kan være en trussel mot andre fisker, og problemet med lakselus er ikke løst.

Spis med god samvittighet

ASC-sertifisert regnbueørret er bærekraftig- og det beste valget for oppdrettsfisk.

ASC-merket: Oppdrettet ansvarlig, asc-aqua.org

Se etter ASC-merket som et tegn på ansvarlig oppdrett.

Greit valg, men ikke for mye

Vanlig ørret (oppdrett) er et greit miljøvalg, men spis den ikke for ofte.

Fangstmetoder

Oppdrett.

Vår anbefaling

Det er store regionale forskjeller med hensyn til hvor store miljøutfordringene er.
I Sjømatguiden har vi kun en overordnet, nasjonal vurdering, som gjør at ørret ender på gul og ikke rød.