• Grønn liste

Makrell

Scomber scombrus

Den store makrellbestanden fiskes av mange nasjoner, som har et felles ansvar for å ta vare på makrellen. Dessverre mangler gode internasjonale avtaler for makrell i dag og arten står i fare for å overfiskes på sikt. Likevel er dagens makrellbestand stor.

Spis med god samvittighet

Makrell kan du spise med god samvittighet eller nyte selvfisket fra havet i sommer.

Fangstmetoder

Ringnot, pelagisk trål, garn og dorg.

Vår anbefaling

Makrell er per i dag et miljømessig godt valg i fiskedisken. Bestanden er stor og livskraftig, til tross for manglende avtaler mellom de nasjoner som fisker på arten.