• Gul liste

Makrell

Scomber scombrus

Dagens makrellfiske er innenfor bærekraftige nivåer, og bestanden er stor, men den internasjonale forvaltningen er ikke bra nok. Den store makrellbestanden fiskes av mange nasjoner, som har et felles ansvar for å ta vare på makrellen.

Greit valg, men ikke for mye

Spis makrell, men ikke for ofte.

Fangstmetoder

Ringnot, pelagisk trål, garn og dorg.

Vår anbefaling

Dessverre mangler gode internasjonale avtaler i dag, og makrellen står i fare for å overfiskes. EU og Norge har sine kvoter de fisker, og Island og Færøyene har sine kvoter på toppen av dette. Til sammen blir det fisket for mye i henhold til kvoterådgivningen.

Spis derfor ikke makrell for ofte.