• Gul liste

Lange

Molva molva

Lange fiskes hele året, også som bifangst ved annet fiske. Det finnes ikke beregninger på bestandsstørrelsen.

Greit valg, men ikke for mye

Lange er et greit valg, men vær forsiktig med å spise den for ofte. Lange fanget med line eller garn er det beste valget. Det finnes MSC-sertifisert lange som har bedre sporbarhet enn den uten.

Fangstmetoder

Bunngarn og bunnline.

Vår anbefaling

Norge står for om lag halvparten av langefangstene i Europa, men har ingen fastsatte kvoter. Havforskningsinstituttet har gjennomført prosjekter sammen med Fiskebåtredernes forbund og Mørefisk for å kartlegge bestanden av lange ytterligere.

Foreløpige resultater er lovende, men et føre-var-prinsipp må ligge til grunn ved vurdering før endelige data foreligger. Vær derfor forsiktig med å spise den for ofte. Velg MSC-sertifisert lange om du finner den i fiskedisken.