• Grønn liste
  • Gul liste

Laks (oppdrett)

Salmo salar

Oppdrett av laks foregår langs kysten fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord. Oppdrettslaks som er miljøsertifisert gjennom ASC har mindre konsekvenser for natur og miljø enn annen oppdrettslaks.

Spis med god samvittighet

Spør etter ASC-sertifisert oppdrettslaks. Den er produsert etter de strengeste miljøkravene.

ASC-merket: Oppdrettet ansvarlig, asc-aqua.org

Se etter ASC-merket som et tegn på ansvarlig oppdrett.

Greit valg, men ikke for mye

Oppdrettslaks er et greit miljøvalg, men spis den ikke for ofte.

Fangstmetoder

Oppdrett.

Vår anbefaling

Oppdrett av laks har mange utfordringer som må løses før industrien kan kalle seg bærekraftig. Noen av disse utfordringene er ikke-bærekraftige fôrkomponenter, rømming, lakselus og ressurser på avveie.

De viktigste tiltakene er at det ikke tillates vekst i oppdrettsnæringen før disse utfordringene er løst, og at forvaltningen har utviklet konkrete indikatorer for å minimere den negative miljøpåvirkningen.

Vanlig oppdrettslaks er et greit miljøvalg, men spis den ikke for ofte. Det er store regionale forskjeller med hensyn til hvor store miljøutfordringene er.

I Sjømatguiden har vi kun en overordnet, nasjonal vurdering, som gjør at oppdrettslaksen ender på gul og ikke rød.