• Rød liste

Hai og skate

Elasmobranchii

Haier, skater og rokker er fisker som lever lenge, vokser sakte og får få unger. Det foregår et stort lovlig og ulovlig fiske etter hai og skater verden over.

Styr unna

Mange av våre norske hai- og skatearter er truet av utryddelse.

Fangstmetoder

Trål, garn og line. Mange tas også som bifangst i andre fiskerier.

Vår anbefaling

Styr unna hai og skate når du velger sjømat. Svært mange hai- og skatearter er utrydningstruet, hovedsakelig på grunn av overfiske.

Anbefalt i stedet:
Sei eller makrell.