• Grønn liste
  • Gul liste

Brosme

Brosme brosme

Det er gjort lite bestandsforskning på brosme, men den antas å være bærekraftig.

Spis med god samvittighet

Nå finnes brosme som er MSC-sertifisert. Denne kan du spise med god samvittighet

MSC-merket: Sertifisert bærekraftig sjømat, www.msc.org/no

Se etter MSC-merket for sertifisert bærekraftig sjømat.

Greit valg, men ikke for mye

Brosme som ikke er sertifisert er et greit valg, men ikke spis den for ofte.

Fangstmetoder

Brosme fanges hovedsakelig som bifangst i andre typer fiskerier, og fangstmetodene er trål, garn og line.

Vår anbefaling

Fisket er vurdert å være bærekraftig, men velg likevel linefisket brosme hvis du får muligheten. Se etter MSC-merket for sertifisert bærekraftig sjømat og velg denne.