• Gul liste

Brosme

Brosme brosme

Det er gjort lite bestandsforskning på brosme, men den antas å være bærekraftig.

Greit valg, men ikke for mye

Brosme er et greit valg, men ikke spis den for ofte.

Fangstmetoder

Brosme fanges hovedsakelig som bifangst i andre typer fiskerier, og fangstmetodene er trål, garn og line.

Vår anbefaling

Fisket er vurdert å være bærekraftig, men velg likevel linefisket brosme hvis du får muligheten.