• Gul liste
  • Rød liste

Breiflabb

Lophius piscatorius

Breiflabbfisket i Nordsjøen tar en stor del umoden fisk, noe som er en trussel for neste generasjons breiflabber.

Greit valg, men ikke for mye

MSC-sertifiserte fiskerier av breiflabb kan velges av og til. Dette fiskeriet finnes på Island.

Styr unna

Siden kunnskapen om breiflabb er så mangelfull, anbefaler vi at du styrer unna denne i fiskedisken.

Fangstmetoder

I norske farvann fiskes breiflabb hovedsakelig med garn.

Det finnes MSC-sertifisert breiflabbfiske på Island, men dette er sjeldent tilgjengelig på det norske markedet

Vår anbefaling

Velg heller annen fisk som middag, dersom du ikke kommer over en MSC-sertifisert breiflabb fra Island. Sei er for eksempel et flott valg frem til breiflabben er bedre kartlagt og tatt vare på.