• Rød liste

Breiflabb

Lophius piscatorius

Breiflabbfisket i Nordsjøen tar en stor del umoden fisk, noe som er en trussel for neste generasjons breiflabber.

Styr unna

Siden kunnskapen om breiflabb er så mangelfull, anbefaler vi at du styrer unna denne i fiskedisken.

Fangstmetoder

I norske farvann fiskes breiflabb hovedsakelig med garn.

Vår anbefaling

Velg heller annen fisk som middag, som for eksempel torsk fra Barentshavet, til breiflabben er bedre kartlagt.