• Gul liste
  • Rød liste

Blåkveite

Reinhardtius hippoglossoides

Blåkveitebestanden er historisk lav i Barentshavet, og usikker i Nordsjøen og områdene rundt Grønland og Island.

Greit valg, men ikke for mye

MSC-sertifiserte fiskerier av blåkveite kan velges av og til.

Styr unna

Fiskeri og forskningstokt tyder på at bestanden er på et lavt nivå, så styr unna dersom ikke blåkveiten er MSC-sertifisert.

Fangstmetoder

Bunntrål, line og garn.

Vår anbefaling

Kunnskapen om blåkveitebestanden er mangelfull og havforskerne anbefaler at den fiskes etter en føre-var-forvaltning.

Velg heller en annen fisk til middag dersom blåkveita ikke har en MSC-sertifisering.

Anbefalt i stedet: Sei.