• Rød liste

Blåkveite

Reinhardtius hippoglossoides

Blåkveitebestanden er historisk lav i Barentshavet, og usikker i Nordsjøen og områdene rundt Grønland og Island.

Styr unna

Fiskeri og forskningstokt tyder på at bestanden er nær et historisk lavmål.

Fangstmetoder

Bunntrål, line og garn.

Vår anbefaling

Kunnskapen om blåkveitebestanden er mangelfull og havforskerne anbefaler at den fiskes etter en føre-var-forvaltning.

Kvotene blir satt høyere enn de vitenskapelige rådene, samtidig som det fiskes mer enn de tillatte kvotene.

Anbefalt i stedet: Sei.