• Gul liste
  • Rød liste

Pollock (Alaska)

Theragra chalcogramma

I Norge finnes Alaska pollock blant annet som fiskepinner og i fiskegratenger, så det er stor sannsynlighet for at du har spist denne fisken uten at du var klar over det.

Greit valg, men ikke for mye

Det er til tider et høyt fiskepress. Kjøp om mulig MSC-sertifisert fisk, som er et ok valg av og til på middagsbordet.

Styr unna

Pollock (Alaska) uten MSC-sertifisering.

Fangstmetoder

Pelagisk trål og bunntrål.

Vår anbefaling

Alaska pollock utgjør basis for et av verdens største fiskerier, og fiskes i hovedsak av USA, Russland, Japan og Korea. En del av disse fiskeriene mangler kunnskap om effekter på leveområder og andre arter.

Bestandene av Alaska pollock er hovedsakelig i god forfatning, men det er til tider et høyt fiskepress. Kjøp om mulig MSC-sertifisert fisk som er et ok valg til middag av og til.