• Grønn liste
  • Gul liste

Pollock (Alaska)

Theragra chalcogramma

I Norge finnes Alaska pollock blant annet som fiskepinner og i fiskegratenger, så det er stor sannsynlighet for at du har spist denne fisken uten at du var klar over det.

Spis med god samvittighet

Kjøp om mulig MSC-sertifisert fisk.

MSC-merket: Sertifisert bærekraftig sjømat, www.msc.org/no

Se etter MSC-merket for sertifisert bærekraftig sjømat.

Greit valg, men ikke for mye

Det er til tider et høyt fiskepress. Kjøp om mulig MSC-sertifisert fisk.

Fangstmetoder

Pelagisk trål og bunntrål.

Vår anbefaling

Alaska pollock utgjør basis for et av verdens største fiskerier, og fiskes i hovedsak av USA, Russland, Japan og Korea. En del av disse fiskeriene mangler kunnskap om effekter på leveområder og andre arter.

Bestandene av Alaska pollock er hovedsakelig i god forfatning, men det er til tider et høyt fiskepress. Kjøp om mulig MSC-sertifisert fisk.