• Grønn liste

Østers (Stillehavsøsters)

Crassostrea gigas

Stillehavsøsters hører naturlig hjemme i Stillehavet, men er importert til oppdrettsvirksomhet i en rekke land og har spredt seg til naturen i stor skala.

Spis med god samvittighet

Plukk så mye du orker.

Fangstmetoder

Håndplukking.

Vår anbefaling

Stillehavsøsters er en fremmed, skadelig art i norsk natur, og er svartelistet i Norsk svarteliste 2012. Problemet med spredning av stillehavsøsters ser ut til å øke i årene fremover, og det oppfordres derfor til å plukke så mye som mulig av den.

Skal du høste stillehavsøsters selv, så er det viktig at du leser om hvilke områder som er åpne og lukket for høsting av levende muslinger her:
https://www.mattilsynet.no/