• Gul liste

Østers (Flatøsters)

Ostrea edulis

Flatøsters har en jevn utbredelse i Norge, men noen steder er den truet av den fremmede arten stillehavsøsters som har spredd seg fra nabolandene.

Greit valg, men ikke for mye

Flatøsters er et greit valg, men spis den ikke for ofte.

Fangstmetoder

Håndplukking.

Vår anbefaling

Det er greit å håndplukke østers til matfatet. Men velg helst stillehavsøsters hvis du finner det, så bidrar du til å bekjempe en art som gjør skade i norsk natur.

Skal du høste flatøsters selv, så er det viktig at du leser om hvilke områder som er åpne og lukket for høsting av levende muslinger her:
https://www.mattilsynet.no/