En ung fjellgorilla blant grønne blader i Virunga-parken i DR Kongo

Se naturkrisen i øynene!

Verdens dyreliv forsvinner i et rasende tempo og naturkrisen truer alt levende – inkludert oss. Skal vi endre det før det er for sent, må vi våkne. Nå!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Vi kan bli generasjonen som mistet alt

Naturen, som vi kjenner den, er døende. De frodige havene og livlige skogene du vokste opp med, finnes knapt mer.

På bare 50 år har verdens dyrebestander i gjennomsnitt stupt med hele 69 prosent, ifølge WWFs Living Planet Report for 2022.

Opptil én million arter står akkurat nå i fare for å dø og forsvinne for godt. 75 prosent av landjorda er betydelig påvirket av oss mennesker, mens havene er overfisket og fylt av plast og gift.

Vi kan være generasjonen som mistet alt. Eller de som valgte å kjempe. Valgene vi nå tar avgjør hva slags klode våre barn og barnebarn vokser opp i.

Kakediagram som illustrerer hvordan de gjennomsnittlige bestandene av verdens virveldyr har gått ned med 69 prosent.
Verdens bestander av virveldyr, altså pattedyr, fugler, amfibier, reptiler og fisk, har stupt med 69 prosent siden 1970, ifølge WWFs Living Planet Report 2022.
En amazonasdelfin i brunt elvevann, med grønne tretopper over overflaten i bakgrunnen.
Bestandene av amazonasdelfin er mer enn halvert siden 90-tallet, ifølge WWFs Living Planet Report. De trues blant annet av ulovlig fangst og forurensning.

Vi raserer det vi trenger for å overleve

Naturen vi raserer er den samme naturen vi er helt avhengige av for å kunne leve. Den gir oss rent vann, oksygen, medisiner, mat og opplevelser som er bra for kropp og sinn.

Ødelegger vi for naturen, ødelegger vi for oss selv.

– Living Planet Report presenterer sjokkerende tall og viser at vi står overfor to akutte kriser: menneskeskapte klimaendringer og tap av naturmangfold. Begge truer nåværende og fremtidige generasjoners livsgrunnlag, begge krever umiddelbare tiltak, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Den dystre utviklingen skyldes måte vi bruker naturen på. Verdens befolkning forsyner seg av den om vi hadde nesten to jordkloder å ta av. Her i Norge forbruker vi som om vi skulle hatt mer enn tre jordkloder.

– Å forhindre ytterligere tap av naturmangfold og restaurering av livskraftige økosystemer må være øverst på den globale agendaen, sier Andaur.

Brannskadd koala

Døde dyr og ødelagt skog

Tap av leveområder er den desidert største trusselen mot verdens naturmangfold.

Totalt mister vi skog tilsvarende 27 fotballbaner – hvert eneste minutt! Og ødeleggelsene øker bare i omfang.

Bildet viser en skadd koala som får medisinsk behandling etter en av de enorme brannene i Australia den siste tiden.

De menneskeskapte naturødeleggelsene må ta slutt. Vi har ingen flere dyr å miste.

Vi må verne mer natur

Den største trusselen mot klodens ville dyr er tap av leveområder.

Skoger, myrer, sletter, hav og alle andre former for natur forsvinner i takt med at de bygges ned til landbruk, boliger, veier og produksjon som skal dekke forbruket vårt.

Og med mindre tar ansvar nå, vil alt bare bli verre. Ifølge Living Planet Report kommer klimaendringer til å bli en massiv årsak til naturtap fremover.

For eksempel vil en oppvarming på 1,5 grader frem mot 2030, som vi er på god vei mot, ta livet av opptil 90 prosent av verdens tropiske koraller.

Dersom oppvarmingen blir 2 grader vil så godt som alle forsvinne – og med dem store økosystemer som vi alle er avhengige av.

Et tropisk korallrev med små og store fargerike fisk rundt.
Så godt som alle verdens tropiske korallrev kan være borte i løpet av få år.

Bli med i den viktigste kampen noensinne

Det vi ikke må glemme er at vi mennesker ikke er alene om å leve på denne planeten, og at det er vår plikt å beskytte andre arter som er her sammen med oss.

For alt henger sammen.

Det kan være vanskelig å beholde tro og optimisme når utviklingen ser ut som den gjør.

Derfor må vi ikke glemme at endringer vi mennesker har skapt, kan også vi mennesker stanse.

WWF jobber blant annet med:

  • å bekjempe klimaendringene ved å få ned klimagassutslippene
  • å stanse overforbruk av jordens ressurser og begrense dagens naturødeleggelser
  • å bevare leveområder i havet og på land for å stoppe masseutryddelsen av arter


For det er ikke for sent. Hvis alle trekker i samme retning, kan vi fortsatt sørge for at framtidige generasjoner vil ha livsviktig vann å drikke, oksygen å puste, mat å spise - og muligheten til å oppleve fantastisk natur.

Ha mot til å se naturkrisen i øynene, ha mot til å handle – bli med i kampen!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fant du det du lette etter?