Tiger

Se naturkrisen i øynene!

Verdens dyreliv forsvinner i et rasende tempo og naturkrisen truer alt levende – inkludert oss. Skal vi endre det før det er for sent, må vi våkne. Nå!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Naturkrisen er vår største utfordring

Vi står midt i en av de verste masseutryddelsene i jordas historie. På bare 50 år har verdens dyrebestander blitt redusert med hele 60 prosent. Opptil én million arter står i dag i fare for å dø ut og forsvinne for godt.

Naturkrisen er den største utfordringen menneskeheten har stått overfor, og det har for lengst begynt å gå ut over oss selv.

Se bare på koronakrisen og de enorme konsekvensene. Avskoging og ulovlig handel av ville arter øker faren for at nye og verre pandemier vil ramme oss i fremtiden. Skal vi forhindre at dette skjer, må vi våge å se naturkrisen i øynene – men vi må gjøre det nå.

Det kan være vanskelig å beholde tro og optimisme når utviklingen ser ut som den gjør. Derfor må vi ikke glemme at endringer vi mennesker har skapt, kan også vi mennesker stanse. Bli med oss i kampen!

Vi raserer det vi trenger for å overleve

Menneskenes rovdrift på naturen har nådd et omfang som er vanskelig å ta innover seg. 75 prosent av alle økosystemer på land er betydelig endret som følge av menneskelig aktivitet. For havet er tallet 66 prosent.

Det vi av en eller annen grunn ikke ser ut til å forstå, er at naturen vi raserer er den samme naturen vi er helt avhengige av for å kunne leve. Naturen sørger for at vi har livsviktig vann å drikke, oksygen å puste og mat å spise. Den gir oss også medisiner, materialer og fantastiske opplevelser. I tillegg er naturen verdens beste klimatiltak, fordi den fanger og lagrer over halvparten av alt karbon vi mennesker slipper ut.

Det er beregnet at disse økosystemtjenestene har en verdi på svimlende 125 000 milliarder dollar i året. Men vi kan egentlig ikke måle naturen og det den gir oss i penger, for regnestykket er mye enklere enn som så:

Ingen natur, ingen oss.

Havskilpadde

Vi trenger en avtale for naturen

I 2021 skal verdens ledere forhandle frem en ny «Parisavtale» for naturen. WWF vil kjempe med nebb og klør for at den blir ambisiøs og forpliktende. Fremtiden vår avhenger av at både mennesker og dyr får et godt livsgrunnlag på jorda. Klarer vi det, vil naturen gi oss alt vi trenger – og mer til – helt gratis.

Men vi behøver deg i ryggen når vi står på barrikadene for å sikre dyrene en god avtale. Som WWF-fadder gjør du arbeidet vårt mulig!

Mer natur må vernes

Den største trusselen mot klodens ville dyr er tap av leveområder. Skoger, myrer, sletter, hav og alle andre former for natur forsvinner i takt med at de blir konvertert til landbruk, boliger, veier og produksjon som skal dekke vårt økende forbruk.

Vi vet at over halvparten av klodens arter lever i tropiske skoger, likevel raserer vi rundt 12 millioner hektar av det hvert eneste år.

Mange dyr er også utsatt for krypskyting og ulovlig handel. Ulovlig handel utgjør det fjerde største undergrunnsmarkedet etter narkotika, menneskesmugling og salg av kopivarer. Det vi ikke må glemme er at vi mennesker ikke er alene om å leve på denne planeten, og at det er vår plikt å beskytte andre arter som vandrer på denne jorda sammen med oss.

For alt henger sammen.

Bli med i den viktigste kampen noensinne

Det kan være vanskelig å beholde tro og optimisme når utviklingen ser ut som den gjør.

Derfor må vi ikke glemme at endringer vi mennesker har skapt, kan også vi mennesker stanse.

WWF jobber blant annet med:

  • Å stanse dagens naturødeleggelser og bremse klimaendringene.
  • Å bekjempe naturkriminalitet og ulovlig handel med truede arter.
  • Å redde bestander av ville dyr i samarbeid med lokalsamfunn i Afrika.
  • Å bevare leveområder både i havet og på land, som å stoppe plastforsøplingen av havet og verne skoger fra ødeleggende hogst.
  • Å arbeide for en ny global naturavtale i 2021, som skal bidra til å stoppe tapet av verdens natur.

For det er ikke for sent. Hvis alle trekker i samme retning, kan vi fortsatt sørge for at framtidige generasjoner vil ha livsviktig vann å drikke, oksygen å puste, mat å spise - og muligheten til å oppleve fantastisk natur.

Ha mot til å se naturkrisen i øynene, ha mot til å handle – bli med i kampen!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fant du det du lette etter?