Nina Jensen: – Ingenting er viktigere enn havet

Nina Jensen var generalsekretær i WWF Verdens naturfond fra 2012 til 2018. I anledning organisasjonens 50-årsjubileum forteller hun om sin tid i pandahuset.

Hvordan vil du beskrive tiden din i WWF Verdens naturfond?

Tiden i WWF var, frem til nå, høydepunktet i livet mitt. Jeg kunne ikke se for meg å jobbe noe annet sted, eller et bedre sted for å få til konkrete resultater i miljøkampen.

Da jeg begynte i WWF i 2005 var det langt fra så kult eller dagligdags å være miljøverner som det er i dag. Det var en kamp i bratt oppoverbakke for å få oppmerksomhet fra politikere, media og næringslivet. Men sakte, men sikkert, og med målrettet innsats ble miljøkampen mer akseptert, forstått og ønsket.

For meg var det viktig å fokusere på optimisme, samarbeid og løsninger. Blant annet lanserte vi begrepet «klimaoptimist». Å vise at det faktisk er mulig å gjøre noe med problemene har vært sentralt i å få folk til å engasjere seg mer. I dag tar de aller fleste miljøkampen på alvor, og kjemper om å være mest mulig grønn (om enn med noe varierende kvalitet og innhold).

Hvilke saker vil du trekke frem som spesielt viktige?

WWF har nådd utallige milepæler, samtidig som miljøkampen aldri har vært viktigere enn i dag. Vi mister natur i rekordtempo, og mange av pilene peker dessverre peker i feil retning. Det gjør meg enda mer takknemlig for innsatsen WWF og andre miljøorganisasjoner gjør – tenk deg hvordan verden ville sett ut uten!

En miljøseier jeg er ekstra stolt av å ha bidratt til, er etableringen av noen av de beste miljøsertifiseringsordningene for fiskerier (MSC) og oppdrett (ASC) – og å få over 75 prosent av Norges fiskerier sertifisert. Vi har også klart å redusere det ulovlige fisket i Barentshavet med over 80 prosent!

At Oljefondet trakk ut investeringene i kulldrift og annen fossil energi er kanskje den viktigste norske klimabeslutningen noen gang, og var et resultat av strålende samarbeid mellom Greenpeace, Framtiden i Våre Hender og WWF. Det har også vært helt avgjørende at vi har fått på plass en norsk klimalov.

WWFs mangeårige kamp for de fire store rovdyrene har holdt bjørn, jerv, ulv og gaupe fra å bli utryddet i Norge. Jeg vil også trekke frem arbeidet med forvaltningsprogrammene som drives av lokalsamfunn mange steder i verden, rettet mot å beskytte og bevare umistelige naturverdier. Og så er det min personlige favoritt: fredning og stans i fisket av den truede europeiske ålen!

Hva mener du er den viktigste miljøsaken akkurat nå?

Det er ingenting som er viktigere enn havet! Alt liv på kloden oppsto i havet, og havet gir oss oksygen, mat, medisin, arbeid, inspirasjon og regulerer klimaet vårt. Samtidig har vi mistet mer enn 40 prosent av livet i havet bare i min levetid, og situasjonen er eskalerende som følge av overfiske, klimaendringer og plastforsøpling. Uten et sunt og rikt hav, har vi ingen fremtid.

Fant du det du lette etter?