Kontakt og ansatte

Oversikt over alle ansatte i WWF Verdens naturfond, kontaktinformasjon og nøkkelinformasjon.

Pressehenvendelser

Julie Wentzel Frøland,
Presseansvarlig

jwfroland@wwf.no

+47 98 80 30 90

Organisasjons- og kontonummer:

  • Organisasjonsnummer: 952 330 071
  • Driftskonto: 7001.06.30213
  • Gavekonto: 1506.51.23859

Postadresse:
WWF Verdens naturfond
postboks 6784 St. Olavs Plass
0130 Oslo

  • Telefon: 22 03 65 00
  • Generelle henvendelser: post@wwf.no
  • Medlemshenvendelser: medlem@wwf.no

Henvendelser til generalsekretæren:
Rådgiver Brigitte Grov:
+47 98 06 72 02
bgrov@wwf.no

Ledelse:

Ansatte:

TV-aksjonen:

Fant du det du lette etter?