Tre pandaunger klatrer på en gren mot grønn bakgrunn.

Dette er WWF

WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner. Vi jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen.

WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene, som vi alle er så glad i og avhengig av: skoger, ferskvann, hav, mat og dyr.

Vi jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter. Vi snakker på vegne av korallrevene, elvene, regnskogene, isbreene og alle verdens arter og leveområder som ikke selv kan tale sin sak.

Hva betyr forkortelsen WWF?

WWF står for World Wide Fund for Nature, eller Verdens naturfond på norsk.

Våre fokusområder:

  • Verne mangfoldet av arter og økosystemer på land og i havet
  • Sikre bærekraftig bruk av fornybare ressurser
  • Bekjempe klimaendringer og overforbruk av ressurser.

WWF i Norge

Den norske delen av WWF ble grunnlagt i 1970 og er en selvstendig stiftelse med navnet WWF Verdens naturfond. Kontoret ligger i Oslo og er tilknyttet det globale WWF-nettverket, med felles strategiske mål og retningslinjer. Generalsekretær Karoline Andaur leder organisasjonen med rundt 70 ansatte.

I Norge jobber vi for å bevare naturverdier og naturmangfold i hav- og kystområder, i skogene og i fjellet, i innsjøer og elver. Vi bruker mye tid på å påvirke norsk miljøpolitikk og lovverk for å nå våre miljømål.

Vi støtter også flere internasjonale naturvern- og utviklingsprosjekter i flere afrikanske land og i Asia. Arbeidet skjer i samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner og myndigheter. Disse prosjektene er i all hovedsak finansiert av Norad og Utenriksdepartementet.

Les mer om våre internasjonale prosjekter.

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

I WWF er vi opptatt av at liv og lære skal gå hånd i hånd. Derfor er vi opptatt av bærekraft i egen organisasjon og vi jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp. Det innebærer helhetlig og systematisk arbeid med tiltak innen områder som innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp. Du kan lese mer om hvordan vi jobber for å minimere vårt eget fotavtrykk her.

We shan’t save all we would like to – but we shall save a great deal more than if we never tried.

Biolog, Sir Julian Huxley, grunnlegger av WWF.

WWF - hele verdens miljøorganisasjon

Omfattende ødeleggelser av afrikansk natur inspirerte den engelske biologen, Sir Julian Huxley, til å stifte WWF i 1961.

I dag er World Wide Fund for Nature en av verdens mest respekterte uavhengige miljøorganisasjoner. Vi har kontorer i mer enn 80 land, nesten 6000 ansatte og millioner av følgere i sosiale medier.

WWF driver et svært aktivt miljøarbeid i felt, men også bak skrivebord, i samarbeid med andre aktører, i politikkens korridorer og ved internasjonale forhandlingsbord.

Les mer om WWFs internasjonale arbeid.

Fant du det du lette etter?