WWF Verdens naturfond får TV-aksjonen i NRK 2020!

Vår søknad "Vann uten plast redder liv" vant kampen om TV-aksjonen 2020.

Publisert 6. juni 2019

En samlet WWF-administrasjon jubler for seieren i TV-aksjonen
Full jubel på kontoret da vinneren av TV-aksjonen 2020 ble offentliggjort!

Nå skal Norges befolkning få bli med på et krafttak for verdens hav, dyr og mennesker. Gjennom prosjektet "Vann uten plast redder liv" skal WWF angripe kildene til verdens enorme problemer med marin forsøpling. Det skal skje gjennom målrettede tiltak i ulike storbyer i Vietnam, Thailand, Filippinene og Indonesia, hvor et av de viktigste virkemidlene vil være å etablere bedre avfallshåndtering. Manglende kontroll på søppel er nemlig hovedårsaken til all plasten som slippes ut i havet.

Generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF Verdens naturfond sier dette om at organisasjonen fikk tildelt TV-aksjonen i 2020:

– Nå ble det jubel her på kontoret! Det er vanskelig å sette ord på hvor mye dette betyr for oss i WWF Verdens naturfond. De enorme utfordringene som plastforsøplingen forårsaker for mennesker og natur over hele verden, krever omfattende løsninger og global innsats. Med hjelp fra TV-aksjonen vil vi stå langt sterkere i kampen mot plastforsøplingen.

– Gjennom dette prosjektet, vil vi vil gjøre noe med kilden til plastforsøplingen av verdens hav. Vi vil stenge kranen! Landene vi jobber med står for en stor del av forsøplingen i havet, fordi det er manglende systemer for avfallshåndtering i mange land i Asia. Derfor ender plastsøppel opp i elver og videre ut i havet. Gjennom samarbeid med lokale myndigheter får vi nå en veldig god mulighet til å få på plass gode ordninger, og som vil løse problemet en gang for alle.

– Plastproblemet er omfattende og rammer oss alle ved at det truer grunnleggende menneskerettigheter til for eksempel rent vann og frisk luft. Det påvirker også millioner av menneskers levesett og forgifter maten vår. Gjennom «Vann uten plast redder liv» håper vi, sammen med TV-aksjonen, å gi et varig og viktig bidrag til vanlige folks liv i Indonesia, Vietnam, Thailand og Filippinene.