Vold har ingen plass i miljøkampen

All vold, både i ord og handling, er totalt uakseptable virkemidler i enhver politisk sak i et demokratisk land, også i miljøsaken.

Publisert 25. november 2022

To hender holder oppe et stykke grønn mose formet som et hjerte.

I hele norsk miljøhistorie har faglighet, skikkelighet og ikke-vold vært sentrale og bærende prinsipper. Slik skal det fortsatt være.

Heldigvis er det bred enighet om dette i miljøbevegelsen.

Sivil ulydighet er en viktig del av demokratiet, men vi tar total avstand fra enhver handling med vold som virkemiddel. Slike handlinger har ingen plass i vår bevegelse.

Som ikke-voldelige organisasjoner vil vi fortsette arbeidet for å bygge en stadig sterkere miljøbevegelse, i jakten på nødvendige politiske miljøgjennomslag.

Det trengs, og vi trenger flere på laget, men uten voldsromantikk.

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

Anja Bakken Riise, Framtiden i våre hender

Gina Gylver, Natur og Ungdom

Frode Pleym, Greenpeace Norge

Karoline Andaur, WWF Verdens naturfond