Ulverettssaken er over

– Nå venter vi spent på om lagmannsrettens dom vil gi en god rettslig avklaring på viktige spørsmål om den kritisk truede ulven, spørsmål som er relevant for det pågående naturtapet vi er vitne til.

Publisert 6. desember 2019

Hva betyr det at staten har ansvar for å ta vare på kritisk truede arter i Norge?

Denne saken handler ikke bare om ulven. Vi lever i en tid hvor det skjer et omfattende tap av natur. Hvordan stater forholder seg til sitt nasjonale ansvar for å bevare natur og arter illustreres konkret i spørsmålet om den kritisk truede ulven.

WWF mener norsk rovdyrforvaltning er lovstridig og har saksøkt staten. I fem dager denne uken har vi vært i lagmannsretten.

– Vi anket dommen fra Oslo tingrett fordi vi mener den var svakt begrunnet og lot våre argumenter stå igjen uten drøftelse, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.

Ulv er totalfredet og oppført på norsk Rødliste for truede arter 2015 som Kritisk truet, med ekstremt høy risiko for å dø ut. Ulv står dessuten i en særstilling som oppført i liste II til Bernkonvensjonen som igjen stiller særskilt strenge krav til beskyttelse av arten og dens leveområder.

Naturtap

Vi lever i en tid hvor vi ser at miljølovverket er under press i stadig flere land. Tidligere i år kom verdens naturforskere i IPBES frem til at tapet av natur nå skjer i et tempo vi aldri før har sett.

Så mye som 1 million arter står i fare for å bli utryddet.

Det er WWF sin oppgave å jobbe for at ingen flere arter får dø ut. Det gjelder selvfølgelig også i Norge. Derfor tar vi kampen for den kritisk truede ulven. Vi håper med søksmålet å få en avklaring på hvilket ansvar Norge har når det gjelder kritisk truede arter i vår natur.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.