Solhjell går av som leder i WWF

Bård Vegar Solhjell slutter som generalsekretær i WWF Verdens naturfond og blir direktør i Norad. Solhjell ble utnevnt i statsråd fredag 8. november.

Publisert 8. november 2019

Bård Vegar Solhjell har vært generalsekretær i WWF Verdens naturfond siden 1. mars 2018. Her titter han ut mellom grønne blader.
Bård Vegar Solhjell har vært generalsekretær i WWF Verdens naturfond siden 1. mars 2018. Nå venter nye og spennende utfordringer som direktør i Norad.

– Miljøutfordringane er dei mest kritiske verda står overfor. Etter to spennande år i WWF blei det ei naturleg utvikling å ta med meg røynsla og lidenskapen for miljøet inn i bistanden. Klima, energi og miljøspørsmål er avgjerande for utviklingsperspektivet i eit land, og eg vil gjerne bidra til å styrke denne samanhengen, sier Solhjell.

Styret konstituerer nestleder Karoline Andaur

WWFs styreleder, Frode Hvattum, synes det er leit å miste den profilerte generalsekretæren etter knappe to år, men fremhever samtidig at det betyr nye muligheter for den norske delen av verdens største miljøorganisasjon.

– WWF er en bunnsolid organisasjon med høyt kompetente mellomledere og ansatte. Denne flotte og engasjerte gjengen skal drifte organisasjonen og fortsette å levere gode resultater på en rekke områder mens styret leter etter den ideelle kandidaten til å overta etter Solhjell, sier Hvattum.

– I første omgang konstituerer vi nestleder Karoline Andaur fra i dag av. Hun har jobbet i WWF siden 2009, først som fagansvarlig for hav og oppdrett. I 2015 ble hun fagsjef og ansvarlig for blant annet næringslivarbeidet. Andaur kjenner organisasjonen svært godt og hun nyter stor respekt innad. Hun har også et bredt nettverk, både i WWF-systemet og utenfor, sier Hvattum.

Andaur var også konstituert generalsekretær i perioden mellom Nina Jensens sorti og Bård Vegar Solhjells start 1. mars 2018.

WWF har TV-aksjonen i 2020

WWF går et innholdsrikt år i møte med en rekke store saker på agendaen. Blant annet å få på plass en global avtale for naturen, slik Parisavtalen er for klimaet. WWF er også tildelt NRKs TV-aksjon med søknaden «Et hav uten plast redder liv».

Gjennom prosjektet skal WWF angripe kildene til verdens enorme problemer med marin forsøpling gjennom målrettede tiltak i ulike storbyer i Vietnam, Thailand, Filippinene og Indonesia. Et av de viktigste virkemidlene vil være å etablere bedre avfallshåndtering. Manglende kontroll på søppel er nemlig hovedårsaken til all plasten som slippes ut i havet.

– Den kommende generalsekretæren vil starte opp i det som blir noen utrolig spennende år for WWF i Norge. Miljøsaken har aldri vært viktigere, og WWF har de beste forutsetninger for å få gjennomslag i viktige saker og påvirke verden i mer bærekraftig retning. 2020 blir et ekstra spennende år, der WWF får hele nasjonens øyne rettet mot seg neste høst. Gjennom den felles nasjonale dugnaden som TV-aksjonen er, får Norges befolkning en unik mulighet til å bli med på et krafttak for verdens hav, dyr og mennesker. Det gleder vi oss veldig til, avslutter Hvattum.

Press Release in English: WWF-Norway’s CEO is the new General Director at Norad (PDF)