Samlet klimabevegelse advarer mot skattegave til oljebransjen

Oljenæringen, LO og NHO har foreslått endringer i oljeskatten som vil øke Norges klimarisiko kraftig og binde oss til oljeprosjekter samfunnet kan tape stort på i fremtiden. En rekke organisasjoner ber Stortinget styre unna.

Publisert 15. mai 2020

Oljeplattform
Brevskriverne ber regjeringen unngå en skatteendring som kan hindre omstillingen fra fossil energi i tiden etter koronakrisen.

Brevet ble sendt til Stortingets finanskomite fra WWF Verdens naturfond, Bellona, Zero, Norsk klimastiftelse, Skift, Greenpeace, Naturvernforbundet, og Framtiden i våre hender. Politikerne blir bedt om å heller jobbe for en nøytral oljeskatt som kan skape grønn omstilling i kjølvannet av koronakrisen.

«Om Norge skulle velge å fortsette å subsidiere olje- og gassnæringen under koronakrisen, ville det stå i sterk kontrast til responsen internasjonalt. Internasjonale ledere som FNs generalsekretær Antonio Guterres og IEA-direktør Fatih Birol har bedt land om å benytte koronakrisen og oljeprisfallet til å fase ut fossile subsidier og heller prioritere krisepakker til ren energi», heter det i brevet, som ble sendt torsdag kveld.

Fredag 15. mai skal regjeringens forslag til endringer i oljeskatten opp til høring i komiteen. Regjeringens forslag er riktignok et skritt nærmere å redusere klimarisikoen sammenlignet med næringens egne skisse, men fortsatt vil det kunne stimulere til investeringer som samfunnet taper på og stå i veien for nødvendig omstilling.

«Vi står overfor et viktig veivalg, framskyndet av en økonomisk krise. Skal vi lykkes i framtiden, må vi ta valg i dag som ikke binder oss til det som verden skal fase ut», avslutter organisasjonene.