Oppløftende tigernyheter i fersk WWF-rapport

I flere av de viktigste leveområdene for verdens gjenlevende ville tigere har bestandene vokst i løpet av det siste halvåret. Det viser den siste rapporten fra WWFs Tiger Alive-prosjekt.

Publisert 14. mars 2020

Den siste rapporten fra WWFs Tigers Alive Initiative viser blant annet en økning i den nasjonale tigerbetstanden i India.

Under tigertoppmøtet i 2010 satte WWF og verdens tigerland et ambisiøst mål: å doble verdens ville tigere innen 2022! På denne tiden fantes det kun 3.200 tigere igjen i det fri. Under siste telling i 2016 hadde antallet steget til 3.890, noe som gir håp om en fremtid for verdens ville tigere.

Flere tigere i India

Målet om å doble verdens ville tigere ble kalt for TX2 – et mål som WWFs Tigers Alive-prosjekt jobber for å oppnå. En fersk rapport fra prosjektet viser at flere av tigerbestandene er på bedringens vei, og i India har den nasjonale bestandstallet økt.

– Det er gledelig at Tigers Alive-prosjektet gjennom utrettelig arbeid har klart å gjenoppbygge flere lokale tigerbestander. Dette har også ført til en økning i den nasjonale tigerbestanden i India, sier Zanete Andersone-Lilley, seniorrådgiver for naturmangfold og rovdyr i WWF Verdens naturfond.

– Disse resultatene viser at sameksistens mellom mennesker og tigere er mulig, dersom de rette tiltakene blir brukt, sier Andersone-Lilley.

Fortsatt svært store utfordringer

– Dessverre er ikke alt like rosenrødt for verdens ville tigere. Det finnes fortsatt svært mange utfordringer, særlig i Sørøst-Asia. Tigeren har nylig blitt erklært utdødd i Laos og bestandstallet fortsetter å synke i Malaysia, sier Andersone-Lilley.

– Det trengs sterkere innsats fra de lokale myndighetene. Det gjelder ikke minst ved å gi naturvernområdene bedre beskyttelse og øke kapasiteten hos viltvokterne, som ofte er underbemannet og mangler grunnleggende utstyr, avslutter Andersone-Lilley.

Flere funn fra rapporten:

  • Viltkameraer viser at antallet tigere stiger i Komissarovsky Wildlife Refuge, som ble etablert i den russiske provinsen Evrieskaya, nær grensen til Kina.
  • WWFs økte satsing på viltvoktere i områdene Belum og Temenegor, som er viktige leveområder for tigere, har ført til en nedgang i ulovlige tigersnarer i området på 89 prosent.
  • Fra å bestå av kun ti individer i 2010, har tigerbestanden i Manas nasjonalpark vokst til et sted mellom 25 og 30 individer i 2019 – inkludert reproduserende hunntigere.
  • Viltkamerabilder fra juli 2019 viser at det har blitt født unger i begge de to viktigste tigerområdene i Myanmar.
  • Restaurering av tigrenes leveområder har ført til bedre spredning av tigere i Nepal.
  • Kasakhstan forbereder reintroduksjon av tigere til Ili Balkhash-regionen.

Bli tigerfadder!

Innen 2022 skal vi doble antallet tigere i det fri. Bli med oss i kampen for å redde tigeren!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.