Norske kommuner med i global klimakampanje

Race to Zero er organisert av FNs Klimakonvensjon for å mobilisere kommuner, næringsliv og andre til klimahandling foran COP26 i Glasgow i november 2021.

Publisert 29. juni 2021

Illustrasjonsbilde av et barn som klemmer et tre med et påmalt hjerte.

Saken er oppdatert 28. september 2021.

Målet er å legge press på at regjeringer som deltar der, må styrke sine bidrag til Parisavtalen.

I Norge har ZERO, C40, Osloregionen, KS og WWF gått sammen for å mobilisere kommuner og fylker til å bli med i Cities Race to Zero.

Dette er en glimrende anledning for kommuner og fylker i Norge til å gi en tydelig beskjed om at vi står sammen for å nå klimamålene.

Gjennom deltakelse gir kommunene sin tilslutning til Parisavtalens mål og melder inn konkrete klimatiltak.

Her er kravene:

 1. Anerkjenne klimakrisen og gi sin tilslutning til Parisavtalens mål og felles innsats
 2. Ambisjonsnivå: Sette mål om (netto) null utslipp i 2040-årene, senest 2050, i tråd med global utslippsbane for å begrense global oppvarming til 1,5 grader C.
 3. Plan: Legge fram klimamål og tiltak for 2030 som gjenspeiler en rettferdig del av global utslippsreduksjon på 50 prosent innen 2030.
 4. Gjennomføring: Starte gjennomføring av tiltak umiddelbart, og vise til minst ett konkret eksempel på tiltak som gjennomføres.
 5. Rapportering: Forplikte seg til å rapportere årlig framgang, gjennom etablerte plattformer og initiativer. Viken fylkeskommune vil bistå kommunene i rapportering i tråd med rapporteringskrav.

Kampanje i Norge - disse kommunene er med

 • Arendal
 • Asker
 • Bergen
 • Bærum
 • Drammen
 • Eidskog
 • Færder
 • Fredrikstad
 • Gjøvik
 • Halden
 • Horten
 • Indre Østfold
 • Kvinherrad
 • Moss
 • Nesodden
 • Oslo
 • Råde
 • Trondheim
 • Øvre Eiker

Spørsmål? Kontakt: