Loddkjøpere bidro til krisepakke for fjellgorillaen

Takket være inntektene fra Postkodelotteriet, har WWF Verdens naturfond kunnet beskytte flere fjellgorillaer mot krypskyttere og andre trusler under koronakrisen.

Publisert 21. august 2020

Gorillaunge ser opp på den store sølvrygg-gorillaen, som holder ungen i armene sine.
WWF har jobbet for å bevare fjellgorillaene i mer enn 50 år. I dag er det omkring tusen individer igjen i det fri.

Fredag 21. august fikk organisasjonene WWF og SOS Barnebyer utdelt en ny sjekk fra Postkodelotteriet, på hele 10 millioner kroner hver. Dermed har norske loddkjøpere bidratt med nærmere 42 millioner til organisasjonene siden oppstarten av lotteriet i 2018.

– Pengene til WWF er med å finansiere viktig arbeid for dyr og natur verden rundt. Under koronakrisen ble det blant annet bevilget midler til en helt nødvendig krisepakke for den kritiske truede fjellgorillaen, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF.

WWF har jobbet for å bevare fjellgorillaene i mer enn 50 år. I dag er det omkring tusen individer igjen i det fri. Turismeinntekter bidrar til å finansiere bevaringen av fjellgorillaen, men på grunn av de verdensomspennende koronarestriksjonene har den livsviktige økoturismen uteblitt, og det har manglet penger til å betale skogvoktere.

Andaur er svært glad for hjelpen WWF har fått fra nordmenn over hele Norge til å bistå i den krevende situasjonen.

– Takket være Postkodelotteriet og alle dere som kjøper lodd, har WWF kunnet bevilge midler til en krisepakke for fjellgorillaene. På den måten kan skogvokterne fortsette det viktige arbeidet for bevaringen og beskyttelsen av fjellgorillaen, til tross for manglende turismeinntekter. Med bare tusen fjellgorillaer igjen, har vi ingen å miste, sier hun.

Ønsker å støtte flere organisasjoner

Postkodelotteriet er verdens nest største private giver til ideelle organisasjoner. I tillegg til i Norge, finnes lotteriet i Nederland, Storbritannia, Tyskland og Sverige.

Siden 2017 har fem nye lotterier tillatelse fra Lotteritilsynet til å operere i Norge, med forutsetningen om at humanitære organisasjoner skal motta minst 50 prosent av overskuddet etter fradrag for gevinster. Postkodelotteriet driver lotteri i Norge med WWF Verdens Naturfond og SOS-barnebyers lisens. De nye lotteriene omfattes også av et årlig omsetningstak på 300 millioner kroner.

Kommunikasjonssjef i Norsk Postkodelotteri, Roger Magnergård forteller at Postkodelotteriet allerede er på god vei mot taket, samtidig som de ønsker å støtte enda flere organisasjoner. Han mener at en sammenslåing av lisenser kan være en interessant mulighet.

– Selv om det er utfordrende å være ny i det norske lotteri-landskapet, er vi en av få operatører som har klart å etablere oss. Nå har vi gitt nærmere 42 millioner kroner til WWF og SOS Barnebyer i løpet av to år, og vi er sikre på at også andre lisenshavere vil være tjent med å ha oss med på laget. Vi håper derfor at Kulturdepartementet vil åpne for å la oss å støtte enda flere, sier Magnergård.

Nå har norske loddkjøpere bidratt med nye 10 millioner hver til WWF og SOS Barnebyer.