- Nye løsninger må til

Ny forskning viser at nesten alle FNs bærekraftmål kan nås innenfor planetens tålegrenser, men en såkalt «smart» omstilling er nødvendig.

Publisert 23. oktober 2018

Utviklingsminister Nikolai Astrup tok imot forskningsrapporten fra Per Espen Stoknes.

Forskningen ble nylig lagt frem samtidig i Oslo, Roma og New York. Handelshøyskolen BI og WWF Verdens naturfond inviterte til presentasjon av funnene på BI Nydalen.

Målene må henge sammen

Er det virkelig mulig å levere på alle de 17 bærekraftmålene innen 2030 uten at vi gjør skade på natur og miljø? En helt ny modell – som tar hensyn til både natur, mennesker og økonomi – er utviklet og gir vitenskapelige svar på spørsmålet. Bakgrunnen for rapporten er at en del sammenhenger ikke var tydelige nok da FNs bærekraftmål ble vedtatt for tre år siden.

- Leverer du på et av målene, er det mulighet for at du skader arbeidet med noen av de andre. De 17 bærekraftmålene ble lagt fram nærmest som et koldtbord hvor hvert land kunne plukke mål etter egen lyst. Det blir ikke god og sammenhengende utvikling av den slags, sier Per Espen Stoknes.

Stoknes har sammen med blant annet Jørgen Randers og Johan Rockström drevet forskningsprogrammet som er et samarbeid mellom Senter for grønn vekst ved Handelshøyskolen BI og Stockholm Resilience Center.

- Vi trenger nye tilnærminger. Det nytter ikke å fortsette å rope hurra for bærekraftmålene og samtidig pushe tradisjonelle løsninger.

Løsningen er «Smarter»

De ukonvensjonelle tilnærmingene blir beskrevet i en modell kalt «Smarter». Følgende endringer vil gjøre at nesten alle bærekraftmålene vil nås innenfor nesten alle av planetens tålegrenser:

  1. Vi må øke fornybardelen så fort som mulig for å kutte utslippene
  2. Hele matkjeden må bli 1% mer produktiv hvert år
  3. Satse på utdanning, helse, likestilling og familieplanlegging
  4. Mindre forskjeller – mellom folk og mellom land.

- Vi kan kun oppnå bærekraftmålene dersom business, myndigheter og sivilsamfunn drar i samme retning og raskt skaper endringer, sier Stoknes.

Vanskelig, men mulig

Generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF Verdens naturfond beskriver FNs bærekraftmål som det nærmeste vi kommer en global grunnlov.– Verden går i riktig retning innen mange områder. Vi er på god vei mot å nå flere av bærekraftmålene: Det er blitt mindre fattigdom, bedre folkehelse, mer økonomisk vekst. Men utfordringen vi står overfor er at dette er i ferd med å ødelegge natur og miljø.

Solhjell er likevel ingen pessimist.

– FNs klimarapport viser at det faktisk er mulig å begrense den globale temperaturøkningen til både 1,5 grader og 2 grader. Det blir vanskelig, ja. Vi står overfor et krevende løft. Men det er mulig. Og det vil gi oss enorme fordeler om vi klarer det!

Utviklingsminister Nicolai Astrup tok imot rapporten.

- Til tross for enorme utfordringer, tror jeg at vi skal klare å få til den smarte transformasjonen. Det kommer ikke til å bli enkelt, det vil kreve noe av oss alle, men det vil være starten på noe godt.

Medlem av Stortingets energi- og miljøkomité Espen Barth Eide understreker at dette endringsarbeidet haster.

- Vi må slutte å si at norsk olje og gass skal redde verden. Vi har ikke 200 år på oss. Vi trenger tøffere grep som kan utrette flere ting samtidig og raskere.

Last ned rapporten Achieving The Sustainable Development Goals (pdf)