Kong Harald blir høy beskytter for WWF Verdens naturfond

Samme år som WWF i Norge feirer 50-årsjubileum, har Hans Majestet Kongen takket ja til å være høy beskytter for organisasjonen.

Publisert 28. desember 2020

Kong Harald i festantrekk
Kong Harald har takket ja til å bli høy beskytter for WWF Verdens naturfond.

Ordningen med beskytterskap er en anerkjennelse av organisasjoner og arrangementer innen viktige områder av samfunnslivet.

– Dette er den beste 50-års gaven vi kunne tenke oss! Kongen har et sterkt engasjement for miljøspørsmål. Derfor synes vi det er ekstra stas at han vil være høy beskytter for WWF, sier generalsekretær Karoline Andaur.

Som kronprins var Kong Harald president i WWF Verdens naturfond i over 20 år. Organisasjonen, som da het Verdens Villmarksfond, ble stiftet 14. desember 1970. Da Hans Majestet ble konge i 1991, gikk han over til å være æresmedlem.

Beskytterskapet, som ble innvilget etter søknad, vil gjelde for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2025.

WWFs generalsekretær Karoline Andaur omgitt av trær
Generalsekretær Karoline Anduar i WWF Verdens naturfond er glad for at kongen har takket ja til å bli høy beskytter for organisasjonen.