Idretten vil bli kvitt unødvendig plast

WWF Verdens naturfond og Norges idrettsforbund (NIF) samarbeider om å gjøre idretten landet rundt fri for unødvendig plast.

Publisert 3. september 2019

WWF og NIF har fått innvilget støtte fra Handelens Miljøfond til å kartlegge hvordan norsk idrett kan bli fri for unødvendig plast. Fra venstre: generalsekretær i WWF, Bård Vegar Solhjell, prosjektsjef i Handelens Miljøfond, Eirik Oland og generalsekretær i NIF, Karen Kvalevåg.

– Dette vil bli et viktig arbeid for å få bort unødvendig bruk av plast, som forsøpler naturen og skader dyrelivet. Idretten står sterkt i Norge, og aktiviserer en rekke barn, unge og foreldre året rundt. Vi er veldig glade for at idrettsforbundet selv ønsker å finne ut hvordan plastbruken kan reduseres, sa Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, da avtalen ble inngått i juni 2019.

WWF og NIF har fått innvilget støtte fra Handelens Miljøfond til å kartlegge hvordan norsk idrett kan bli fri for unødvendig plast. Blant annet innebærer prosjektet at det skal utarbeides et veikart for idrettslag, idrettskretser og særforbund, samt alle andre interesserte organisasjoner.

– Idrettstinget har vedtatt at idretten vil ta et miljøansvar i planlegging, bygging og drift av idrettsanlegg. Norsk idrett er opptatt av å ta vare på miljøet og vi ser frem til å samarbeide med WWF for å få redusert bruken av engangsplast i idretten og å hindre at plast kommer på avveie, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i NIF.

– Idretten ønsker å gå foran

– Gjennom dette samarbeidet ønsker idretten å gå foran i det holdningsskapende arbeidet og vi håper prosjektet kan bidra til å skape en økende bevissthet i hele samfunnet rundt plastforurensing som en av nåtidens største miljøutfordringer. Jeg vil takke Handelens Miljøfond for at de bidrar med to millioner kroner til dette viktige prosjektet, sier Kvalevåg.

I august fikk WWF tidligere konkurranseseiler og undervannsdrone-gründer Christine Spiten, ombord som prosjektleder for samarbeidet med NIF.

– Idretten har ofte naturen som hjemmebane, og deres evne til å mobilisere barn, unge og foreldre over hele landet er helt unik. Derfor er det et enormt potensiale for å gjøre en stor forskjell og bidra til å hindre plastforsøpling gjennom dette prosjektet, sier Spiten.

Når kartleggingen er på plass, tar organisasjonene sikte på å sette i gang et større arbeid for å få bort den unødvendige plasten. Det skal etter planen settes i gang etter våren 2020.