Frykter at internasjonalt miljøarbeid nedprioriteres

Norges internasjonale arbeid med miljø- og klimaspørsmål må ikke lide økonomisk som følge av koronakrisen. Det var budskapet i et brev sendt til fire statsråder i dag, signert av 19 organisasjoner.

Publisert 11. mai 2020

WWF Verdens naturfond og Regnskogfondet har tatt initiativ til å samle norske miljø- og bistandsorganisasjoner bak et brev til utviklingsministeren, finansministeren, kommunal- og moderniseringsministeren og klima- og miljøministeren i forkant av fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett denne uken. 19 norske organisasjoner har signert brevet.

– For å forebygge fremtidige økonomiske og humanitære katastrofer må regjeringen ha som mål å trappe opp det internasjonale klima- og miljøarbeidet, ikke ned, fastslår generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

– Vi må stake ut en retning hvor all nasjonal og internasjonal politikk er samstemt med det grunnleggende behovet for å bekjempe natur- og klimakrisen. Dersom vi ikke tar denne utfordringen på større alvor vil de siste tiårene med global fremgang i bekjempelsen av fattigdom og sult, og for forbedret helse, stå i fare for å bli reversert, understreker Andaur.

– Akkurat nå er koronakrisen den altoverskyggende krisen, og det å sikre liv og helse er den åpenbare prioriteringen. Like fullt er det nettopp i denne akutte situasjonen helt avgjørende at vi ikke mister av syne at verden også står i andre store kriser. Klimaendringer og naturødeleggelser har store og globale konsekvenser, og er i ferd med å ødelegge livsgrunnlaget for milliarder av mennesker, sier generalsekretær i Regnskogfondet, Øyvind Eggen. – Vi krever at Norge tar en aktiv lederrolle i de internasjonale forhandlingene om ny naturavtale, og i prosessen med innmelding av nye klimamål til FN. Vi forventer at disse satsningsområdene kommer tydelig fram i det reviderte budsjettet, fortsetter han.

Dette er kravene som stilles i brevet:

 • At det økonomiske handlingsrommet til Norges internasjonale arbeid ikke svekkes som følge av covid-19-krisen, og at klima- og miljørettet bistand på kort sikt holdes på minst samme nivå som i dag. For å forebygge fremtidige økonomiske og humanitære katastrofer må regjeringen på lenger sikt ha som mål å trappe opp det internasjonale klima- og miljøarbeidet.
 • At det utarbeides en strategi for integrering av natur- og klimahensyn i utviklingspolitikken. Regjeringen må jobbe for at Norges ambisjoner for klima, natur og fornybar energi i størst mulig grad samstemmes med vårt utviklingsarbeid og med internasjonal politikk og økonomi for øvrig.
 • At Norge tar en aktiv lederrolle i internasjonale forhandlinger, slik som i forhandlingene om ny naturavtale. Norge må arbeide for at rike lands ambisjoner for klima- og naturfinansiering økes betraktelig, blant annet ved å gå foran som et godt eksempel. Norge må legge Helsinki-prinsippene til grunn både nasjonalt og internasjonalt.

Regjeringen må trappe opp internasjonalt miljø- og klimaarbeid, ikke ned.

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond

Disse har underskrevet brevet:

 1. Steinar Winther Christensen, leder, Besteforeldrenes klimaaksjon
 2. Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær, Caritas
 3. Embla Regine Mathisen, leder, Changemaker
 4. Berit Hagen Agøy, generalsekretær, Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke
 5. Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder, ForUM
 6. Erik Berg, styreleder, Habitat Norge
 7. Patrik Swanstrøm, organisasjonssekretær, Holistisk Forbund
 8. Fredrik Glad Gjernes, daglig leder,KFUK-KFUM Global
 9. Dagfinn Høybråten, generalsekretær, Kirkens Nødhjelp
 10. Silje Ask Lundberg, leder, Naturvernforbundet
 11. Benedicte Giæver, leder, NORCAP
 12. Birgitte Lange, generalsekretær, Redd Barna
 13. Øyvind Eggen, generalsekretær, Regnskogfondet
 14. Christian Steel, generalsekretær, Sabima
 15. Julie Rødje, leder, Spire
 16. Jan Thomas Odegard, leder, Utviklingsfondet
 17. Liss Schancke, leder, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet/WILPF
 18. Karoline Andaur, generalsekretær, WWF Verdens naturfond
 19. Marius Holm, daglig leder, ZERO

Last ned brevet her (PDF).