Første utdeling fra Postkodelotteriet til WWF Verdens Naturfond

I vinter kunne det norske WWF-kontoret juble for en sjekk på hele 1,9 millioner kroner! Dette er første utbetaling fra samarbeidet med Postkodelotteriet. Pengene går rett inn i det viktige arbeidet for en levende planet.

Publisert 13. mars 2019

Hver gang du kjøper et lodd i Postkodelotteriet, bidrar du til å gjøre verden litt bedre for både mennesker og miljø! Hele 50 prosent av netto omsetning går til gode formål, så hvert lodd er på mange måter alltid et vinnerlodd! For 2019 vil det deles ut hele 83 millioner kroner til heldige vinnere.

Men aller viktigst; millioner av kroner vil gå rett til arbeidet for en levende planet.

- Norske deltakere i Postkodelotteriet vil på denne måten gi støtte til arbeidet for å bekjempe klimaendringer, stanse tap av natur og arter og sørge for et rent hav. Postkodelotteriet gir oss mulighet til å gjøre enda mer for å bekjempe klimaendringer, stanse tap av natur og arter og sørge for et rent hav. Jeg vil rette en stor takk til alle som kjøper lodd, og dermed bidrar til WWFs arbeid for en fremtid der mennesker lever i harmoni med naturen, sa en glad generalsekretær Bård Vegar Solhjell da han og en jublende WWF-administrasjon mottok sjekken på fantastiske 1,9 millioner kroner.

Jublende mottakere av gavesjekken fra Postkodelotteriet på WWFs kontorer.
Det var en ekstatisk administrasjon i WWF Norge som kunne motta første utbetaling fra Postkodelotteriet på 1,9 millioner sammen med ambassadør Jorun Stiansen.

Om Postkodelotteriet

Postkodelotteriet er verdens tredje største private bidragsyter, som støtter ideelle og humanitære organisasjoner verden over gjennom veldedige lotterier der overskuddet går til utvalgte ideelle organisasjoner.

I Norge går inntektene fra Postkodelotteriet til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer.

Popstjerna Jorun Stiansen er vår ambassadør for å promotere samarbeidet i Norge.

Pengene kan brukes der de trengs mest

- Midlene fra Postkodelotteriet er ikke øremerket. Dermed står vi fritt til å bruke ressursene der de trengs mest, uansett om vi skal fjerne plast fra verdenshavet eller redde utrydningstruede gorillaer og neshorn, forteller Bård Vegar Solhjell.

Derfor kan pengene blant annet gå til viktig arbeid i Namibia, hvor WWF jobber for å redde det utrydningstruede svarte neshornet. Et av virkemidlene i kampen for artens overlevelse, er flytting av neshorn. Det bidrar til å verne neshornet mot krypskyttere, og til å bygge opp bærekraftige bestander av arten andre steder i landet.

- WWF har god erfaring med flytting av neshorn og andre truede arter. Når det gjøres riktig, er flytting av individer med på å sikre overlevelsen til arten. Dette kan gi bestander bredere genetisk mangfold, og i noen tilfeller bidra til å beskytte dem fra mennesker, sier Melissa De Kock, WWFs seniorrådgiver for viltforvaltning i Afrika.

Skal vi verne neshorn for fremtiden, må både myndigheter og organisasjoner som WWF ha minst like godt utstyr som tjuvjegerne. Pengene fra Postkodelotteriet bidrar heldigvis til det.