EU, Klima og energi: Hvordan oppfattes Norge i Brussel?

14. mai lanserer vi rapporten «EU klima og energi: Hvordan oppfattes Norge i Brussel?». Rapporten gir et innblikk hvordan norske myndigheter oppfattes av beslutningstakere i EUs politiske system i Brussel.

Publisert 7. mai 2019

Velkommen til frokostmøte

Tid: 14. mai, kl. 08:00-09:30.

Sted: Hovedrommet i Kulturhuset, Oslo.

Inngang er gratis, og frokost serveres fra 07:30.

Følg seminaret live her!

Hvordan opererer norske myndigheter?

EU er en stor beslutningsmaskin, der summen av interessene og synspunktene til ulike organer, nasjoner, organisasjoner og bransjer former politikken. Norske myndigheter er, på samme måte som WWF, en lobbyist i Brussel. På noen områder har Norge lite vi skulle sagt, på andre er vi betydelige. Som på energi-feltet. Norge er en stor energinasjon, og det europeiske markedet er viktig for vår olje-, gass- og krafteksport.

EU har vedtatt en stor klima- og energipakke, «Clean energy for all Europeans». I løpet av de siste tre årene har det blitt vedtatt nye reguleringer for klima og energi fram til 2030 og det legges også strategier mot 2050, der målet er å omstille Europa vekk fra fossil energi.

I og med at Norge ikke er en del av EU, deltar vi ikke i de formelle beslutningsprosessene. Mange tror kanskje at vi ikke gir innspill til prosessene, siden det sjeldent dukker opp i den offentlige debatten her hjemme. Men norske myndigheter er tilstede. Og mangelen på offentlig debatt på riktig tidspunkt når forhandlingene pågår, gir byråkratene stort spillerom.

I denne intervjurapporten har WWF bedt Kreab intervjue ulike informanter i Brussel. Gjennom dette får vi et innblikk i hvordan norske myndigheter opererer i Brussel, Funnene vil bli presentert på denne lanseringen.

Program

 • Åpning ved Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond

 • Presentasjon av rapport ved Jonas Bangsund fra Kreab Brussel
 • Energiomstilling i Europa ved Henrik Sætness, direktør for strategi og analyse i Statkraft
 • Politisk debatt med:
  - Espen Barth Eide, Arbeiderpartiet
  - Stefan M. B. Heggelund, Høyre
  - Lars Haltbrekken, Sosialistisk Venstreparti
  - Terje Halleland, Fremskrittspartiet
  - Ingelin Noresjø, Kristelig Folkeparti
  - Nora J. Heyerdahl, Grønn Ungdom