– Et åpenbart forsøk på å øke konfliktnivået

Rovviltnemndene i region 4 og 5 fattet i dag vedtak om at lisensfellingskvoten utenfor ulvesonen skal økes med fire dyr, til tross for at sekretariatet informerte dem på forhånd om at de ikke hadde myndighet til å fatte et slikt vedtak.

Publisert 29. januar 2019

To ulver i vinterlandskap
Rovviltnemndene i region 4 og 5 gjorde i dag et vedtak de ikke hadde myndighet til: En økning i lisensfellingskvoten med 4 dyr.

– Det er urovekkende at rovviltnemndene nekter å forholde seg til Klima- og miljødepartementet, som er øverste fagmyndighet i rovviltforvaltningen. Når nemnda bevisst velger å trosse departementet på denne måten, fremstår det som et åpenbart forsøk på å øke konfliktnivået og tvinge gjennom egne synspunkter – stikk i strid med oppdraget de har tatt på seg, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Den opprinnelige lisensfellingskvoten på 12 dyr utenfor ulvesona i region 4 (Østfold, Akerhus og Oslo) og 5 (Hedmark) ble fylt tidligere i vinter, og med bakgrunn i dette ble det innkalt til møte for å vurdere ny, utvidet lisensfellingskvote på ulv utenfor ulvesonen i de to regionene.

Lisensfellingskvoten innenfor ulvesonen i vinter var på inntil tre dyr i Slettåsreviret. To av disse er blitt skutt, og jakta ble avsluttet da man ikke fant spor etter en tredje ulv. I nemndenes opprinnelige kvotevedtak innenfor ulvesonen var også revirene i Hobøl og Mangen med. Dette ble omgjort av Klima- og miljødepartementet (KLD) før jul, som da bare åpnet for uttak av Slettåsreviret.Rovviltnemndene har myndighet til å fatte nye vedtak dersom det har tilkommet vesentlige, nye opplysninger siden forrige vedtak.

– Nemndene kan ikke vise til at det har kommet reelle nye opplysninger i denne saken. Det er viktig å sørge for at det er åpenhet og forutsigbarhet for alle parter. Når tusenvis av mennesker samler seg foran Stortinget for å ta vare på ulv i norsk natur, må nemndene forholde seg til at denne saken har flere sider, avslutter Solhjell.