Dette må du vite om klimastreiken på fredag

På fredag streiker igjen barn og unge i Norge for klimaet. Her er gode tips og råd til deltakere og foreldre.

Publisert 21. mai 2019

En stor gruppe ungdommer holder plakater med budskap om klimapolitikk.
Fredag 24. mai er klimastreikerne tilbake. De krever en ny og bedre klimapolitikk!

I mars samlet 40 000 barn og unge seg til skolestreik for klimaet i Norge, og på verdensbasis deltok over 1,4 millioner skoleelever.

Fredag 24. mai samler tusenvis av norske elever seg på nytt til streik for å kreve en ny og langt mer effektiv klimapolitikk.

Initiativet til skolestreik kom fra Greta Thunberg og hennes berømte utspill: "Ettersom dere voksne blåser i min fremtid, gjør jeg det også".

Det er planlagt arrangementer i blant annet Oslo, Trondheim, Tromsø, Skien, Stavanger, Haugesund, Hamar, Bergen, Drammen (31. mai) og Kongsberg. Følg med på det offisielle Facebook-arrangementet for oppdatert informasjon om steder og tidspunkter.

Natur og Ungdom har tatt initiativ til skolestreikene, i tillegg støttes den av blant annet Naturvernforbundet, WWF Verdens naturfond, Fagforbundet, Skolenes Landsforbund (skoleforbundet i LO), Framtiden i Våre Hender, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Besteforeldrenes Klimaaksjon, og Regnskogfondet.

– Når elevene stiller opp igjen på fredag, er det med de samme kravene, det samme alvoret og den samme bekymringen som sist. Mye har skjedd på kort tid, og ingen kan lenger tvile på kraften som ligger i deres tydelige sinne mot generasjonene som har sviktet dem. For meg er det ganske åpenbart at de klimastreikende verden rundt allerede har oppnådd noe stort. Jeg vil påstå at ingen annen bevegelse de siste årene har hatt så mye å si, og fått så mye innvirkning på store, viktige arenaer enn det skolestreikene har gjort, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Dette er kravene

Skolestreikerne har følgende krav til politikerne:

 • Ingen flere utvinningstillatelser til oljeindustrien, og skap nye klimavennlige jobber i Norge.
 • Øk det norske klimamålet og kutt mer enn halvparten av norske utslipp innen 2030 (minst 53 % kutt innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå).
 • Vis solidaritet med barn og unge i det globale sør som rammes av klimaendringene vi er skyld i: Gi mer støtte til finansiering av klimatiltak og klimatilpasning. Støtten må trappes opp til minst 65 milliarder årlig.
 • Erklær at vi er i en krisesituasjon for klima og natur, og følg opp med tiltak for å løse krisene.

Dette kan du som voksen bidra med

 • Spre budskapet - du kan for eksempel dele det offisielle Facebook-eventet i sosiale medier.
 • Er det ikke streik der dere bor? Hjelp barn og ungdom i nærmiljøet med å arrangere sin egen lokale streik – noen tips finner du her.
 • Si klart ifra til dine barn eller ungdom at du vil støtte dem hvis de velger å streike.
 • Snakk med andre foreldre og/eller skolen om klima og streiken.
 • Forklar dine barn og ungdom hvordan de kan søke om politisk fravær. Mer informasjon om dette finner du blant annet i denne saken.
 • Hjelp til med praktiske hensyn før og på dagen, f. eks. ved å holde plakatverksteder eller lage mat/drikke til streikerne.
 • Hjelp til med å finne muligheter dersom dine barn og unge ønsker å støtte saken på andre måter enn ved å delta i streik.
 • Bli med som støtteapparat på markeringen!
 • Meld deg inn i en miljøorganisasjon eller støtt en miljøorganisasjon med penger – for eksempel ved å bli WWF-fadder.
 • Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon har lansert et opprop mot leting etter olje og gass. Oppropet støttes av et bredt spekter organisasjoner, fremtredende forskere og engasjerte enkeltpersoner, og støttes av WWF Verdens naturfond. Les og signer oppropet her på Underskrift.no.