16 millioner kroner til arbeid for naturen

Nordmenns loddkjøp i Postkodelotteriet bidro med 16 225 195 kroner til WWFs arbeid i siste halvdel av 2020.

Publisert 2. februar 2021

Baby fjellgorilla og voksen fjellgorilla
Pengene fra Postkodelotteriet har blant annet blitt brukt til WWFs arbeid for å bevare den kritisk truede fjellgorillaen. Foto: © Julia Cumes

– Disse pengene hjelper oss å gjøre en enda større innsats for å begrense klimaendringene og bevare naturen. Vi vil si tusen takk til alle som har bidratt til dette gjennom å kjøpe lodd, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Pengene fra Postkodelotteriet går blant annet til WWFs arbeid for å redde utrydningstruede arter, til å bekjempe plastforsøpling av havet og til å begrense klimaendringene.

Karoline Andaur holder en sjekk fra Postkodelotteriet
Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, mottok sjekken fra Postkodelotteriet tirsdag.

– Pengene fra Postkodelotteriet kommer fantastisk godt med i vårt arbeid, og dette arbeidet trengs virkelig! Vi står midt oppe i en naturkrise, en klimakrise og en pandemi, som alle tre er knyttet til menneskers rovdrift på naturen. Det haster hvis vi skal få snudd utviklingen og skape en verden hvor vi lever i tråd med det jorda kan tåle, sier Andaur.

74,4 lotterimillioner siden 2018

Til sammen har WWF og SOS-barnebyer mottatt hele 74 415 371 kroner siden oppstarten av lotteriet i Norge i 2018.

Postkodelotteriets ambassadører, Tom Stiansen og Jorun Stiansen, er glade for at lotteriet fortsetter å levere stabile bidrag til organisasjonene.

– Mange av vinnerne vi snakker med har kjøpt lodd nettopp for å støtte en god sak, og derfor er det fantastisk å se hvor mye dette betyr for organisasjonene, sier Tom Stiansen.

Jorun Stiansen fortsetter:

– I dag er det de gode formålene som er de store vinnerne. Vi vet at WWF og SOS-barnebyer får utrettet mye med lotterioverskuddet, og jeg er så stolt av å kunne være med på å bidra til dette.

Over 100 milliarder til veldedighet

Veldedighetslotteriet Postkodelotteriet startet i Norge høsten 2018 og har lisens fra Lotteritilsynet. Det er SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond som eier lisensen. I tillegg til i Norge, finnes lotteriet i Nederland, Storbritannia, Tyskland og Sverige.

Postkodelotteriet startet i Nederland i 1989 og er i dag verdens tredje største private giver til ideelle organisasjoner. Totalt har Postkodelotteriene gitt over 100 milliarder kroner til ideelle organisasjoner som gjør en forskjell i Norge og i resten av verden.