Vi inviterer til grønne samtaler

Nye partiprogram er under utvikling og WWF inviterer til viktige politiske samtaler om natur og klima.

Stortingsperioden 2025–29 blir avgjørende for å stanse tap av natur og kutte utslipp. Prosessen med utforming av partiprogram legger grunnlaget for politikken i denne kritiske perioden, og arbeidet i partiene er i full gang.

For å bidra til å løfte fram viktige diskusjoner om natur og klima i dette demokratiske verkstedet, inviterer vi i WWF Verdens naturfond til en serie panelsamtaler.

På 30 minutter møtes to politikere for å diskutere et utvalgt tema.

Neste grønne samtale skjer i juni. Info kommer, om tema og politikere som deltar.

Grønne skatter og avgifter

8. mai deltok Ingrid Liland (MDG) og Mathilde Tybring-Gjedde (H) i den første samtalen på Kulturhuset. I en blå-grønn innramming, diskuterte de skatter og avgifter rettet mot forbruk og forurensing.

Grønn samtale, ett tema – to politikere – 30 min.

Hva ble sagt?

Forbud og krav er andre virkemidler som har vært vel så effektivt.

En nøkkel til økte CO2-priser er at man lykkes med å sikre omfordeling samtidig.

Vi har jobbet for en klimabelønning i mange år. Folk må oppleve at en klimaomstilling ikke bare er plagsom. Da kan vi ta inn penger fra de som forurenser mest, og dele ut inntektene bredt.

I programprosessen må vi diskutere de store løsningene som må til. Vi må ha høyere karbonpriser, men samtidig sikre at vi får industriomlegging, ikke utflagging og nedleggelser.

Avgift på jomfruelige materialer trengs for å gjøre det lønnsomt å bruke mindre.

Prinsippet om at forurenser skal betale må gjelde også for produkter som skaper mye avfall, som fast fashion.

Vi trenger en større grønn skattereform.

Vi må rigge skatte- og avgiftssystemet forbi klimaomstillingen. Vi må forbruke mindre og skifte hele økonomien over til sirkulærøkonomi.

Hvem sa hva?

Det kan du få vite ved å se opptaket her (starter etter 4.20 minutter):

Spørsmål? Kontakt:

Fant du det du lette etter?