Engasjer deg for ulven | WWF Norway

 


  Redd Norges ulver!

    Hjelp oss å redde Norges ulver! WWF Verdens naturfond går nå til rettssak mot den norske staten og krever ny ulveforvaltning.
 

Støtt rettssaken her

Hva skjer nå?

WWF Verdens naturfond saksøker staten og krever ny norsk ulveforvaltning. – Nok er nok. Vi har forsøkt alle andre virkemidler. Ulvejakten er lovstridig og må stanses før det er for sent å redde en kritisk truet art, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF.  

Norsk ulveforvaltning er i strid med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, og nå må domstolene avgjøre om den må endres, mener WWF Verdens naturfond. Organisasjonen har nå sendt stevning av staten til Oslo tingrett. I tillegg til krav om at norsk ulveforvaltning må ta hensyn til nasjonale lover og internasjonale forpliktelser, krever WWF også midlertidig forføyning av årets ulvejakt slik at den stanser umiddelbart.

Vil du støtte oss i rettssaken? Les mer om hvordan du kan gjøre det her.

90 prosent av de helnorske ulvene kan skytes
Norske rovviltmyndigheter har vedtatt at totalt 50 ulver kan skytes i Norge til vinteren. Dette tilsvarer om lag 90 prosent av de helnorske ulvene. De 50 ulvene lever både innenfor og utenfor den såkalte ulvesonen i Norge. I første omgang er det ulvene som lever utenfor ulvesonen, som kan skytes. Den jakten startet 1. oktober, og så langt er allerede seks av disse ulvene skutt. Spørsmålet om også ulvene som lever innenfor den politisk vedtatte ulvesonen kan jaktes på, skal avgjøres av Klima- og miljødepartementet (KLD) før nyttår.

– Vi kan ikke vente på KLDs avgjørelse. Den pågående jakten må stanse umiddelbart og hele den norske ulveforvaltningen må prøves rettslig. Hvert år skjer det samme: Rovviltmyndighetene vedtar omfattende jakt, som vi og andre må klage på. Sammen med organisasjoner som Naturvernforbundet, NOAH, Foreningen våre rovdyr og Sabima kjemper vi den samme kampen hvert eneste år. Vi kan ikke holde på sånn, vi må få en bærekraftig ulveforvaltning som sikrer bestanden på lang sikt, sier Lomelde.

Her kan du støtte rettssaken for å redde ulven i Norge.

Hva har skjedd tidligere?

Klima- og miljødepartementet (KLD) har valgt å opprettholde rovviltnemndenes vedtak fra i sommer om at 12 ulver kan skytes i lisensjakt i region 4 og 5 utenfor ulvesonen. Denne kvoten gjelder i praksis enslige ulver som beveger seg utenfor den politisk bestemte ulvesonen. WWF påklagde vedtaket fra rovviltnemndene, men klagen ble ikke tatt til følge av KLD. Avgjørelsen om ulvejakt innenfor ulvesonen er ventet i løpet av høsten.

Den totale lisensfellingskvoten for ulv utenfor ulvesonen i Norge er på til sammen 26 ulv: 12 ulver i region 4 og 5, og 14 ulver i resten av Norge. Dette utgjør nærmere 25 prosent av den norske ulvebestanden. Antallet kan bli enda mye høyere når KLD skal avgjøre jaktkvoten innenfor ulvesonen i løpet av høsten.

Det lave norske bestandsmålet for ulv har holdt ulvebestanden nede på et kritisk truet nivå. Bestandsmålet fra 2004 til 2016, var på tre helnorske valpekull av ulv i året. I 2016 vedtok Stortinget et nytt bestandsmål for ulv på 4-6 valpekull, medregnet grenseulver (ulver som lever både i Norge og Sverige). Samtidig skal det fremdeles være tre helnorske valpekull av ulv. WWF ønsker at bestandsmålet for ulv skal være 15 - 20 familiegrupper av ulv i Norge.