Engasjer deg for ulven | WWF Norway

 


  #VERDTÅBEVARE

    Hjelp oss å redde Norges ulver!

Hva skjer nå?

Klima- og miljødepartementet (KLD) har valgt å opprettholde rovviltnemndenes vedtak fra i sommer om at 12 ulver kan skytes i lisensjakt i region 4 og 5 utenfor ulvesonen. Denne kvoten gjelder i praksis enslige ulver som beveger seg utenfor den politisk bestemte ulvesonen. WWF påklagde vedtaket fra rovviltnemndene, men klagen ble ikke tatt til følge av KLD. Avgjørelsen om ulvejakt innenfor ulvesonen er ventet i løpet av høsten.

Den totale lisensfellingskvoten for ulv utenfor ulvesonen i Norge er på til sammen 26 ulv: 12 ulver i region 4 og 5, og 14 ulver i resten av Norge. Dette utgjør nærmere 25 prosent av den norske ulvebestanden. Antallet kan bli enda mye høyere når KLD skal avgjøre jaktkvoten innenfor ulvesonen i løpet av høsten.
 

Hva har skjedd tidligere?

Det lave norske bestandsmålet for ulv har holdt ulvebestanden nede på et kritisk truet nivå. Bestandsmålet fra 2004 til 2016, var på tre helnorske valpekull av ulv i året. I 2016 vedtok Stortinget et nytt bestandsmål for ulv på 4-6 valpekull, medregnet grenseulver (ulver som lever både i Norge og Sverige). Samtidig skal det fremdeles være tre helnorske valpekull av ulv. WWF ønsker at bestandsmålet for ulv skal være 15 - 20 familiegrupper av ulv i Norge.