Løve

Panthera leo

Tilstand i verden

Sårbar

Arter som har høy risiko for å dø ut.

Populasjon i verden

20.000

Fakta om løve

Det er ikke uten grunn at den afrikanske løven kalles for kongen av Afrika. Den er det største kattedyret i Afrika, og ser ikke så rent lite majestetisk ut. Det er hannene som har den store velkjente manken. Som oftest er den mørk, nesten svart. Hunnløvene er helt lyse, uten manke. Ungene blir født med mørke flekker i pelsen. Det skal gjøre det lettere for dem å gjemme seg. Flekkene blir som regel gradivis lysere når de blir eldre.

 • Kroppslengde hanner i cm

  170-250

 • Kroppslengde hunner i cm

  140-175

 • Vekt hanner i kg

  150-250

 • Vekt hunner i kg

  120-182

Verdens groveste tunge?

Den lange tungen til løven er grov som sandpapir, og den brukes blant annet til å raspe av kjøtt fra bena til byttedyr! Tungen er så grov at vi mennesker rask hadde vært hudløse om en løve hadde slikket oss på huden.

Leveområder og utbredelse

Tidligere var løven et av de landlevende pattedyrene med størst utbredelse i verden. De levde over hele Afrika, Sør-Europa, Nord-Amerika og i Asia. Bestanden har trolig vært oppe i én million dyr.

I dag finner vi løver primært i Afrika. De største bestandene lever i beskyttede områder i Botswana, Kenya, Sør-Afrika, Tanzania og Zambia.

Det finnes også en liten bestand av asiatisk løve i India! I Gir Forest National Park lever verdens siste bestand av asiatisk løve. Underarten er kritisk truet, men de siste årene har bestanden økt og teller i dag 600 individer.

Løvens rolle i næringskjeden

Løven er øverst i næringskjeden, og er derfor helt avgjørende for å bevare balansen i økosystemet i sitt leveområde. Sebra og gnu er blant løvens viktigste næringskilder. Derfor har det store kattedyret en helt essensiell funksjon når det gjelder å opprettholde en sunn bestand av disse artene. Løvens byttedyr er igjen viktig for skogens og gresslettenes tilstand i habitatet.

Løvens liv

Løver er det mest sosiale av alle store kattedyr. De lever i familiegrupper som kan bestå av alt fra tre til langt flere individer. Gjennomsnittlig tall i for eksempel Kruger National Park og Serengeti er 13 individer.

Familiegruppene består av hunnløver, ungene deres og en dominant hann. Hannene må stadig forsvare posisjonen sin mot andre hannløver, og klarer som regel ikke å beholde posisjonen sin i mer enn to år. Når en ny hann tar over en flokk kan den drepe små løveunger slik at de raskere får produsert eget avkom.

Man skulle kanskje tro at det var hannløvene som jaktet mest, men det er det hovedsakelig hunnene som tar seg av.

To hunnløver med ungene sine.

Forplatning

Hunnløvene får som oftest unger samtidig, og kullstørrelsen varierer mellom en til seks unger. Hele familieflokken tar seg av ungene i fellesskap, og ungene dies oftere av andre enn moren. Når noen skal ut og jakte, tar de andre hunnene seg av ungene i mellomtiden.

Kosthold

Løver er rovdyr og spiser kjøtt. Hjortedyr, sebra og gnu er noen av artene som står på menyen. Mange av disse dyrene er raskere enn løvene, derfor samarbeider ofte flere løver om å legge ned et byttedyr. Løver kan jakte alene om muligheten byr seg. De kan også stjele kadavre fra hyener eller villhunder.

Om mennesker har etablert seg med husdyr i nærheten av løvenes levområder, kan de ta kveg.

Når jakten er over kan løvene krangle litt om hvem som får spise først. Ungene er de siste som får spise. Unge løver er ikke med på jakt før de er ett år gamle

En hunnløve som bærer ungen sin i munnen.
Løver flytter ofte på de små ungene sine slik at lukt ikke skal tiltrekke seg andre rovdyr.

Trusler

Tap av leveområder

Løver lever i dag i kun 8% av sitt tidligere utbredelsesområde. Flere løvebestander har blir mindre og isolerte, som igjen påvirker tilførsel av nye gener og evnen til å reprodusere. Tap av leveområder påvirker også byttedyrene til løvene, som de er avhengige av for å overleve.

Konflikt med mennesker

Løver som lever utenfor naturvernområder, eller i områder med mindre tilgang av byttedyr, kan ta husdyr som kuer og geiter. Det kan føre til at bønder dreper løver for å beskytte buskapen og familien sin.

Ulovlig handel

Etterspørselen etter ben fra løver har den siste tide økt. Løveben blir brukt i tradisjonell kinesisk medisin. Noen ganger som et substitutt for tigerben, som er enda vanskeligere å få tak i.

Støtt WWFs arbeid for verdens truede arter!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.