En stor rød kjempekenguru som kikker i kamera

Rød kjempekenguru

Macropodidae (Macropus rufus)

Tilstand i verden

Livskraftig

En art tilhører kategorien livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.

Populasjon i verden

>45.000.000

I følge flere kilder har antallet skutt i været, og det er estimert at antallet nå nærmer seg 50 millioner.

En kenguru som hopper

Kan du hoppe høyere?

Kjempekenguruen kan hoppe opptil 275 cm høyt og over 10 m langt!

Fakta om rød kjempekenguru

Den røde kjempekenguruen er verdens største pungdyr, og er en av Australias mest ikoniske dyr. I Australia lever det faktisk dobbelt så mange røde kjempekenguruer som det lever mennesker

Det finnes mange forskjellige kenguruarter, faktisk hele 11 slekter og 51 arter! Rød kjempekenguru er den største.

Den store røde kenguruen står oppreist på to ben. Den har små forben som den bruker til å spise med og to svære bakben som den bruker til å hoppe langt med, gjerne 8-9 meter. Den lange halen har sterke muskler, og brukes som motvekt når kenguruen hopper fort. Kenguruene bruker også halen som en ekstra lem når den går sakte.

 • Høyde (meter)

  1 - 2

 • Hale (meter, ca)

  1

 • Vekt (kg)

  90

Hannen er rødlig i pelsen, mens hunnen er blågrå.

Kenguruer lager ikke noen spesielle lyder. Det har blitt hørt at de har laget noen gryntende hostelyder og noen ganger lager hunnene en klikkende lyd for å rope på barna sine. Men en velkjent lyd fra kenguruen er den høylytte lyden som kommer fra føttene deres når de skal advare hverandre om fare.

Habitat og utbredelse

Den røde kjempekenguruen lever bare i Australia, og helst i det tørre innlandet. Den foretrekker åpne marker uten trær eller busker.

Dendrolagus matschiei, Papua New Guinea.

Trekenguru!

Ikke alle kenguruer hopper rundt på bakken. Det finnes hele 14 ulike arter med trekenguruer, i Indonesia, Papua Ny-Guinea og Australia. For millioner av år siden beveget forfedrene til dagens kenguruer og wallabyer seg ned fra trærne for å leve på bakken, men trekenguruene bestemte seg til slutt for å vende tilbake til trærne.

Flere av trekenguruartene er truet. Det er hovedsakelig jakt og tap av leveområder som gjør at de blir stadig færre. For noen av dem er situasjonen kritisk. Leveområdene blir brukt til hogst, og til å dyrke mat som kaffe, ris eller hvete.

Den røde kjempekenguruens liv

Kenguruer er sosiale og lever ofte i en flokk som kalles «mobb». Flokkene er veldig fleksible, og hannene er ikke territoriale, men sloss om hunner som er i brunst. De største hannene er dominante og kontrollerer det meste av parringen.

De er nokturne dyr, noe som betyr at de er mest aktive om natten. Kenguruen lever i tørre områder med mye sol og derfor foretrekker å slappe av i skyggen, eller groper de graver i sanden, om dagen.

To kenguruer kikker inn i kameraet

Forplantning

Hunnkenguruen føder én unge etter å ha vært drektig i bare én måned. Ungen er ikke ferdig utviklet når den blir født og veier bare ett gram. Når den blir født kryper den derfor rett opp i morens pung der den suger seg fast til en spene og drikker melk.

Først etter flere måneder forlater ungen den trygge pungen og begynner å spise gress, men så snart den opplever noe skummelt gjemmer den seg der igjen. Slik holder den på helt til at den er blitt så stor at den ikke lenger får plass i pungen, gjerne til den er omtrent ett og et halvt år.

Kosthold

Den røde kjempekenguruen spiser for det meste gress.

Trusler

Det lever titalls millioner røde kjempekenguruer i Australia, og de regnes som livskraftige. Trusler kan bli:

 • Tap av habitat
 • Endrede mønstre for kratt- og skogbranner
 • Introduserte rovdyr
 • Klimaenderinger

Dette er trusler som også påvirker andre pattedyr i Australia.

Mange kenguruer dør også fordi de krysser trafikkerte veier.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.