En grønn havskilpadde som svømmer over et korallrev.

Havskilpadde

Grønn havskilpadde (Chelonia mydas)

Tilstand i verden

Sterkt truet

Arter som har svært høy risiko for å dø ut

Fakta om havskilpadder

Havskilpaddene har svømt i verdenshavene i over 200 millioner år, og levde til og med på samme tid som dinosaurene! De er blant verdens eldste skapninger, men nesten alle er idag sterkt truet av menneskelig aktivitet.

Havskilpaddearter

Det finnes en rekke forskjellige havskilpaddearter, og tilstanden for de forskjellige artene varierer.

Grønn havskilpadde

Den grønne havskilpadden er en av de største havskilpaddene, og lever i de fleste tropiske hav i verden. Her liker den å spise sjøgress og alger, som den raskt fordøyer og som dermed resirkuleres til viktige næringsstoffer for planter og andre dyr som lever i samme økosystemet.

En grønn havskilpadde som svømmer over et korallrev.
Grønn havskilpadde (Chelonia mydas)

Grønn havskilpadde er sterkt truet.

Ikke evaluert

Arten har av ukjente årsaker ikke blitt evaluert/vurdert. Det kan være flere årsaker til dette, for eksempel at arten er relativt nyoppdaget og derfor mangler anerkjennelse som egen art av IUCN eller den er utdødd for så lenge siden at den ikke er interessant å kategorisere.

Mangelfullt datagrunnlag

En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC.

Livskraftig

En art tilhører kategorien livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.

Nær truet

En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid.

Sårbar

Arter som har høy risiko for å dø ut.

Kritisk truet

Arter som har ekstremt høy risiko for å dø ut

Utryddet i vill tilstand

Brukes om arter som er antatt å være utryddet i vill tilstand, men som fortsatt overlever i fangenskap.

Utryddet

Arten har opphørt å eksistere.

Antallet grønne havskilpadder er minkende, og den regnes i dag som truet. Den brukes til mat, og så mange som 100.000 skilpadder drepes hvert år i området rundt Malayarkipelet. Den blir også utilsiktet fanget i nett fra reketrålere og annet fiske, når den skal opp til overflaten for å trekke luft.

Australsk suppeskilpadde

Australsk suppeskilpadde lever - slik navnet kanskje tilsier - i farvannene utenfor Australia. Vi har ikke tilstrekkelig data til å kunne si hvordan artens tilstand er.

Australsk suppeskilpadde som krabber på stranden
Australsk suppeskilpadde (Natator depressus)

Havlærskilpadde

Havlærskilpadden lever i de fleste tropiske hav i verden. Tilstanden i verden er sårbar.

En nyklekket havlærskilpadde
Havlærskilpadde (Dermochelys coriacea)

Havlærskilpaddens tilstand er sårbar

Ikke evaluert

Arten har av ukjente årsaker ikke blitt evaluert/vurdert. Det kan være flere årsaker til dette, for eksempel at arten er relativt nyoppdaget og derfor mangler anerkjennelse som egen art av IUCN eller den er utdødd for så lenge siden at den ikke er interessant å kategorisere.

Mangelfullt datagrunnlag

En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC.

Livskraftig

En art tilhører kategorien livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.

Nær truet

En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid.

Sterkt truet

Arter som har svært høy risiko for å dø ut

Kritisk truet

Arter som har ekstremt høy risiko for å dø ut

Utryddet i vill tilstand

Brukes om arter som er antatt å være utryddet i vill tilstand, men som fortsatt overlever i fangenskap.

Utryddet

Arten har opphørt å eksistere.

Karett

Karetten lever i de fleste tropiske farvann i verden. Arten er dessverre kritisk truet.

En karett som svømmer over et korallrev
Karett (Eretmochelys imbricata)

Karetten er kritisk truet.

Ikke evaluert

Arten har av ukjente årsaker ikke blitt evaluert/vurdert. Det kan være flere årsaker til dette, for eksempel at arten er relativt nyoppdaget og derfor mangler anerkjennelse som egen art av IUCN eller den er utdødd for så lenge siden at den ikke er interessant å kategorisere.

Mangelfullt datagrunnlag

En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC.

Livskraftig

En art tilhører kategorien livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.

Nær truet

En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid.

Sårbar

Arter som har høy risiko for å dø ut.

Sterkt truet

Arter som har svært høy risiko for å dø ut

Utryddet i vill tilstand

Brukes om arter som er antatt å være utryddet i vill tilstand, men som fortsatt overlever i fangenskap.

Utryddet

Arten har opphørt å eksistere.

Kemps bastardskilpadde

Denne havskilpadden yngler kun på ett sted i Mexicogolfen. Det gjør den svært utsatt og artens tilstand i verden er kritisk truet.

Skilpadden er observert noen ganger i Europa.

Kemps bastardskilpadde som svømmer i vannoverflaten
Kemps bastardskilpadde (Lepidochelys kempii)

Ikke evaluert

Arten har av ukjente årsaker ikke blitt evaluert/vurdert. Det kan være flere årsaker til dette, for eksempel at arten er relativt nyoppdaget og derfor mangler anerkjennelse som egen art av IUCN eller den er utdødd for så lenge siden at den ikke er interessant å kategorisere.

Mangelfullt datagrunnlag

En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC.

Livskraftig

En art tilhører kategorien livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.

Nær truet

En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid.

Sårbar

Arter som har høy risiko for å dø ut.

Sterkt truet

Arter som har svært høy risiko for å dø ut

Utryddet i vill tilstand

Brukes om arter som er antatt å være utryddet i vill tilstand, men som fortsatt overlever i fangenskap.

Utryddet

Arten har opphørt å eksistere.

Olive bastardskilpadde

Denne havskilpadden lever i Stillehavet og Det indiske hav, men den er også observert i Atlanterhavet. Artens tilstand i verden er sårbar.

En olive bastardskilpadde som svømmer
Olive bastardskilpadde (Lepidochelys olivacea)

Ikke evaluert

Arten har av ukjente årsaker ikke blitt evaluert/vurdert. Det kan være flere årsaker til dette, for eksempel at arten er relativt nyoppdaget og derfor mangler anerkjennelse som egen art av IUCN eller den er utdødd for så lenge siden at den ikke er interessant å kategorisere.

Mangelfullt datagrunnlag

En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC.

Livskraftig

En art tilhører kategorien livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.

Nær truet

En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid.

Sterkt truet

Arter som har svært høy risiko for å dø ut

Kritisk truet

Arter som har ekstremt høy risiko for å dø ut

Utryddet i vill tilstand

Brukes om arter som er antatt å være utryddet i vill tilstand, men som fortsatt overlever i fangenskap.

Utryddet

Arten har opphørt å eksistere.

Glattkarett

Glattkaretten finner du i de fleste tropiske farvann. Den beveger seg lengst nord av alle havskilpadder.Den er også vanlig i Middelhavet.

Artens tilstand er sårbar.

En svømmende glattkarett
Glattkarett (Caretta caretta)

Ikke evaluert

Arten har av ukjente årsaker ikke blitt evaluert/vurdert. Det kan være flere årsaker til dette, for eksempel at arten er relativt nyoppdaget og derfor mangler anerkjennelse som egen art av IUCN eller den er utdødd for så lenge siden at den ikke er interessant å kategorisere.

Mangelfullt datagrunnlag

En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC.

Livskraftig

En art tilhører kategorien livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.

Nær truet

En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid.

Sterkt truet

Arter som har svært høy risiko for å dø ut

Kritisk truet

Arter som har ekstremt høy risiko for å dø ut

Utryddet i vill tilstand

Brukes om arter som er antatt å være utryddet i vill tilstand, men som fortsatt overlever i fangenskap.

Utryddet

Arten har opphørt å eksistere.

Havskilpaddens liv

Forplantning

Når havskilpaddene skal legge egg, kommer de tilbake til nøyaktig samme strand som de selv ble født på - selv om de kanskje må krysse havet for å komme dit. Havskilpadder kan svømme flere tusen kilometer hvert år.

Hvert år på bestemte tidspunkter kommer hunnene i land om natten for å legge egg. De graver et dypt reir i sanden hvor de kan legge mer enn 100 egg. To måneders tid senere myldrer ungene frem, og prøver straks å finne veien til vannet. Men det er en farefull ferd; mange rovdyr og rovfisk samles på og ved havskilpaddenes strender for å fange de små ungene.

Av 1.000 unger er det i snitt bare én som lever opp til å bli en voksen havskilpadde. De som er så heldige å overleve ferden fra reiret og ned til vannet, svømmer for livet flere dager i strekk, inntil de møter en havstrøm og lar seg føre bort i sikkerhet.

En ung havskilpadde som svømmer

Hvor blir det av ungene?

Det har lenge vært et stort mysterium hvor havskilpaddenes unger tilbringer de første par årene av livet. Nå vet vi at de oppholder seg ved små flytende øyer av tang langt ute i havet. Her lever de av smådyr som fiskelarver, krabber, reker og snegler.

Kosthold

De forskjellige havskilpaddeartene har svært forskjellige kosthold.

 • Glattkarett - De unge glattkarettene er altetende. Når de blir voksne er de kjøttetere og spiser dyr som krabber, kongesnegler og konkylier.
 • Grønn havskilpadde - Voksne grønne havskilpadder er planteetere. Holder seg i nærheten av korallrev hvor de kan skrape av sjøgress og alger. Ungene derimot, kan også spise andre dyr.
 • Karett - Munnen til karetten kan minne om et fuglenebb, og gjør det lett for karetten å spise svamper som vokser i sprekkene i korallrev. Det er så å si det eneste disse havskilpaddene spiser.
 • Havlærskilpadder - Virvelløse dyr som maneter og sekkdyr står øverst på menyen til havlærskilpaddene.
 • Australsk suppeskilpadde - Denne arten spiser alt fra sjøgress til reker og krabber.
 • Kemps bastardskilpadde - Kraftige kjever gjør at bastardskilpadden enkelt kan spise krabber, skjell og reker. De liker også fisk, kråkeboller, akkar og maneter.
 • Olive bastardskilpadde - Maneter, sjøpølser og fisk er noen av artene som denne arten foretrekker.
En havskilpadde som er i ferd med å spise en plastpose.
Plast blir dessverre en stadig større del av kostholdet til havskilpaddene. Forskerne fant ut at hvis en havskilpadde kun har én bit med plast i tarmene, så er det 22 prosent sjanse for at den vil dø. Med 14 biter med plast i tarmene, så øker sjansen for å dø til 50 prosent.

Trusler

Det finnes sju arter av havskilpadde i verden, og seks av dem er truet. Det er vi mennesker som er årsaken til de fleste av disse truslene.

Marin forsøpling

Søppel truer verdens havskilpadder på flere måter. Havskilpadder kan forveksle flytende plastavfall med deres favorittmat som er maneter, og de kan kveles til døde mens de forsøker å spise plastikken.

Gamle fiskegarn som flyter rundt i havene våre er det fort gjort for en havskilpadde å vikle seg inn i, og når de først sitter fast vil de ha store problemer med å svømme og spise.

Ødeleggelse og tap av leveområder

Havskilpadder legger eggene sine på stranden, og her fører menneskenes utvikling og bygging til ødeleggelse og forstyrrelser.

Lys fra veier og bygninger tiltrekker seg nyklekte skilpadder og forvirrer dem på veien mot havet. Ferdsel med kjøretøy på strender gjør sanden kompakt og gjør det umulig for skilpaddehunnene å grave reir.

Bølgebrytere og brygger kan, hvis de ikke bygges riktig, forandre hvordan havvannet føres inn mot kysten. Det fører til erosjon eller ødeleggelse av hele strandområder.

Prosjekter for restaurering av bygninger ved sjøkanten, gjennom mudring og sandfylling, ødelegger viktige kystnære beiteområder og endrer hekkeområder.

Viktige beiteområder som korallrev og sjøgressområder blir stadig skadet eller fullstendig ødelagt av avleiring, avrenning av næringsstoffer (for eksempel fra gjødsel) fra land, uansvarlig turisme, ødeleggende fiskerimetoder og klimaendringer.

Jakt og eggtyveri

Jakt og samling av egg er de viktigste grunnene til den drastiske nedgangen i havskilpaddepopulasjoner verden rundt.

Suppeskilpadder blir fanget for kjøtt, egg og calipee (et grønt fett som er hovedingrediensen i skilpaddesuppe). Beregninger viser at det hvert år fanges 30.000 suppeskilpadder ulovlig i Baja i California, og i Sørøst-Asia og det sørlige Stillehavet fanges mer enn 50.000 ulovlig.

Olive bastardskilpadden er ettertraktet både for egg og skinn som brukes i lærproduksjon. På sekstitallet ble over én million bastardskilpadder drept hvert år på Mexicos Stillehavskyst.

I mange land blir unge havskilpadder fanget, utstoppet og solgt som suvenirer til turister.

Havskilpaddeegg er ansett som potensmiddel i noen land, og blir spist rå eller solgt som snacks i barer og restauranter.

Andre trusler

Det er også andre trusler mot havskilpaddebestandene, som

 • Handel
 • Bifangst
 • Klimaendringer
 • Forurensing
 • Sykdommer
 • Naturlige fiender og introduserte / fremmede arter

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.