Havørn i fritt svev

Havørn

(Haliaeetus albicilla)

Tilstand i Norge

Livskraftig

En art tilhører kategorien livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.

Fakta om havørnen

Et symbol på styrke

Havørnen er kjent for sin imponerende størrelse og styrke, og har vært et symbol på styrke og makt i mange kulturer i århundrer.

Havørnen er den fjerde største av verdens ørner, og er den største fuglearten i haukefamilien (Accipitridae).

Den har også kapret plassen som Norges og Nord-Europas største rovfugl, i tillegg til å være den fuglen med størst vingespenn.

Kjennetegn

Fjærdrakten til en voksen kongeørn er mørkebrun. Toppen av hodet og nakken har en gyllen farge, mens oversiden av vingene går i en blek, gulbrun farge. Halen er helt hvit.

Kongeørnen bærer et kraftig, gult kroknebb med en grå-svart tupp. Kroppen er fjærkledd nesten helt ned til føttene. De har massive føtter med en blek gul farge, med klør som kan bli over 5 cm lange.

Øynene er store og ørnen har et utmerket fargesyn, som gjør at de lett kan se byttedyr på lang avstand.

Hunnen har et vingespenn som kan bli opptil 2,65 m og en vekt opptil nesten 7 kg.

Hunnen er større enn hannen både i vekt og vingespenn, men fjærdrakten er helt lik. Ungfuglenes fjærdrakt er mørkebrun, men med hvite partier under vingene.

  • Vingespenn opptil (cm)

    265

  • Vekt opptil (kg)

    6,85

  • Klør opptil (cm)

    5

Leveområder og utbredelse

Havørnen har en meget spredt, men vidstrakt utbredelse: fra Grønland og Island i nord til Irak i sør, og gjennom Sentral-Asia og Nord-Asia, til Stillehavet i øst.

I Norge hekker havørnen nå langs kysten fra Finnmark til Oslofjorden, med enkelte par også i innlandet. Cirka 60 prosent av bestanden hekker i de tre nordligste fylkene.

Utsetting av havørner fra Norge til Skottland og Irland har ført til at arten igjen hekker i disse landene. I 2018 hekket det omkring 120 par i Skottland, noe som viser at prosjektet har vært en stor suksess.

Havørnen kan finnes i et bredt utvalg av habitater, inkludert kystklipper, skog, tundra og ørkenområder. Havørn kan også sees i fjellområder og nær isbreer, hvor de jakter på sel og andre marine dyr.

Hvor mye klarer havørner egentlig å løfte?

Havørnens evne til å løfte byttedyr er et mye omdiskutert tema, som ofte har blitt sterkt overdrevet.

Mange forsøk der man har kastet ut fisk av ulik størrelse til havørner, viser dog at de ikke er i stand til å lette med et bytte på mer enn 2,5 kg.

Havørnens liv

Havørnen er en monogam fugl, som ofte holder seg til én partner livet ut.

Normalt finner de sin partner når de er mellom fire og fem år. Paret vil nå bygge seg et stort rede sammen, som kan være opptil 2 m bredt og 1,5 m dypt.

Redet blir typisk laget av kvister, grønne plantedeler og tang. Redet plasseres høyt oppe i et tre eller på en klippe.

Hunnen legger normalt mellom en og tre egg, som ruges på i rundt 38 dager.

Begge foreldrene deltar i rugingen og oppfostringen av ungene, som blir i reiret til de er rundt 10-11 uker gamle.

Kosthold

Havørnens primære bytte er fisk, og de er kjent for å fange store fisker som laks og ørret direkte fra vannet med klørne.

I tillegg til fisk, jakter havørn også på sjøfugler, små pattedyr og åtsler.

Trusler

Etter at hav- og kongeørn ble totalfredet i Norge i 1968, har bestanden økt. I 2013 ble den estimert til å være på mellom 2800–4200 par.

Tidligere var havørnen truet av jakt, ødeleggelse av leveområdene og forurensning.

I dag er arten mer stabil, takket være vellykkede bevaringstiltak.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.