Tiltak og avtaler for å beskytte naturen

FNs naturavtale, Parisavtalen, naturavgifter og vern er eksempler på tiltak og avtaler som skal beskytte natur og klima.