En frodig, variert skog, med både løvtrær og bartrær

Skogen - mer enn bare trær

Våren 2023 fikk WWF, sammen med Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Sabima, tilslag på en prosjektsøknad til Sparebankstiftelsen DNB. I løpet av en 3-årsperiode skal de fire miljøorganisasjonene jobbe sammen for å spre kunnskap og glede om skog.

Prosjektet skal gjennom kunnskapsformidling om og aktivitet i skogen, bidra til bevaring av naturmangfold i norske skoger, og gjøre alle til pådrivere for rikere og mer varierte skoger.

Det sies at alt som kan lages av olje, kan lages av tre. Men hvor mange kjenner til skogens verdier ut over tømmer og karbonlager? Skogen er så uendelig mye mer enn trær, og vi vil at dette skal være allment kjent.

Skog er det økosystemet på kloden som har størst rikdom av arter og mest variert naturmangfold. Det gjelder både internasjonalt og her hjemme. I tillegg har skogene den største andelen truede arter i Norge, fordi dette er den naturen vi mennesker har utnyttet hardest. Flatehogst og skogsbilveier er den største trusselen mot arter i skog. Skogene her i nord er også verdens største karbonlager, og lagrer mer karbon per kvadratmeter enn tropisk regnskog.

Prosjektet skal rette seg mot allmennheten, især barn og unge voksne, og skal styrke kunnskapen om skog og mobilisere flere mennesker til både å bli bedre kjent med og bruke skogen mer. Gjennom økt kunnskap vil vi bidra til at flere ønsker å ta vare på våre verdifulle og fantastiske skoger for framtiden.

Prosjektet består av:

  • Aktiviteter: Gjennom turer, artsjakt og feltkurs ønsker vi at flere skal få oppleve skogen. Aktivitetene skal gi deltakerne mer kunnskap om skog og en personlig opplevelse av, og tilknytning, til skog. Målet er at flere finner sine nærskoger, og at de gjennom aktivitetene oppdager mangfoldet i skog og viktigheten av å bevare den varierte skogen.
  • Formidling og kunnskapsdeling: Kampanjer, informasjons- og formidlingstiltak skal utvikles og gjennomføres gjennom ulike kanaler og tilpasset ulike målgrupper. Det skal også lages undervisningsopplegg, samt skolering av veiledere og frivillige.
  • Dialog, debatt og demokrati: Gjennom dialog og debatter på arenaer vil vi løfte debatten om skog til et nivå som kan ta norsk skogforvaltning videre - bort fra polarisering og mot handling som løser natur- og klimakrise samtidig.

«Skogen – mer enn bare trær» er et samarbeidsprosjekt mellom fire miljøorganisasjoner:

Natur og Ungdom er Norges største miljøvernorganisasjon for unge. NU har 6000 medlemmer, over 40 lokallag, fra Kristiansand til Kirkenes, som jobber med selvforsyning, omstilling og arealforvaltning.

Naturvernforbundet er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon, en demokratisk medlemsorganisasjon med 37 000 medlemmer, og rundt 100 fylkes- og lokallag i hele landet. Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, har 800 tillitsvalgte og 34 ansatte.

Sabima er paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene, med til sammen 20 000 medlemskap. Jobber for å stanse tap av naturmangfold gjennom å foreslå politiske løsninger, formidle kunnskap om økologiske sammenhenger, og ved å koordinere frivillig artskartlegging.

WWF Verdens naturfond er en miljøstiftelse med 75 ansatte på kontoret i Oslo, som jobber for å bremse klimaendringene og stanse tapet av natur.

Organisasjonene samarbeider for å fremme bevaring av norske skoger, og lanserte i fjor rapporten «Skogkur 2030», hvor en rekke tiltak for å redde skogen er foreslått.

Fant du det du lette etter?