WWF

To ulver i en eng

Hjelp oss å redde Norges ulver!

Antallet ulver i Norge er så lavt, at arten er oppført som kritisk truet på norsk rødliste for arter. Til tross for dette tillates det omfattende jakt. WWF jobber for at ulvebestanden skal være livskraftig, og vi trenger din hjelp!

Bli rovdyrfadder!

WWF jobber for å stanse naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.