Millioner slukker lyset for jorda | WWF Norway

Millioner slukker lyset for jordaPosted on 22 March 2018
Millioner av mennesker i minst 180 land og territorier slukker lyset i en symbolsk markering for natur og klima på lørdag. Earth Hour har pågått siden 2007.
© WWF
Lørdag 24. mars samles millioner av mennesker til verdens største, mørkeste og mest stemningsfulle demonstrasjonstog. Med Earth Hour sender mennesker i minst 180 land et tydelig budskap: Vi må løse klimakrisen og hindre at natur forsvinner i dramatisk tempo.

Klokka 20.30 førstkommende lørdag slukkes lyset over hele verden i en time. WWFs Earth Hour har spredd seg fra en enkelt markering i Sydney i 2007 til en global bevegelse for natur og miljø.
– Vi mennesker utsetter livet på jorda for store utfordringer. Klimaendringer og natur som forsvinner i dramatisk tempo fører til store konsekvenser for oss alle. Dette er utfordringer som vi må finne en løsning på, og det er budskapet som mange millioner mennesker står bak når de slukker lyset i en time under Earth Hour på lørdag, sier generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF Verdens naturfond.

Arter i klimafare
Den ferske WWF-rapporten «Wildlife in a Warming World” viser hvor dramatisk utviklingen kan bli for verdens dyre- og plantearter dersom det ikke gjennomføres kraftige klimakutt. Når temperaturene stiger på grunn av klimautslipp, står halvparten av artene i fare for å forsvinne fra noen av verdens viktigste naturområder. Det kommer på toppen av betydelige utfordringer som at arters leveområder forsvinner, at det drives ulovlig jakt og handel i stort omfang på truede dyr og at verdifull natur forsøples og forurenses.

Verdens største
Earth Hour er verdens største grasrotbevegelse for miljøet og tar sikte på å engasjere enkeltmennesker, næringsliv og myndigheter over hele verden. Målet er å sikre oppmerksomhet om vår tids store utfordringer og at det haster å løse dem.
Fra den første markeringen i Sydney i 2007 som ble igangsatt av WWF, spredte Earth Hour seg til resten av verden året etter. I fjor deltok minst 180 land og territorier og #EarthHour var den mest brukte emneknaggen i sosiale medier i minst 30 land. Bevegelsen har vært viktig for å folkeliggjøre klimaengasjement over hele jorda.
– Vi trenger natur som grunnlag for alt liv, for økonomien vår, helse, mat, medisiner og velvære. Men naturen har en tålegrense for hvor mye vi kan utnytte den, hvor mye vi kan tappe den for ressurser og forsøple den. Earth Hour viser at svært mange mennesker bryr seg om det som skjer og de krever at det kommer løsninger som sikrer livet på jorda også for framtidige generasjoner, sier Solhjell.

Fra Samoa til Cook Islands
Earth Hour starter klokka 20.30 i alle land, gjennom tidssone etter tidssone. Øygruppen Samoa er først i rekken mens Cook Islands får avslutte markeringen. Siden starten har en lang rekke verdenskjente landemerker sluttet opp om markeringen og gått i svart: Eiffeltårnet i Paris, Colosseum i Roma, pyramidene i Egypt, Slottet i Oslo, Akropolis i Athen, Victoria Harbour i Hong Kong, Brooklyn Bridge og Golden Gate Bridge i USA, Sydney Harbour Bridsge i Australia, Taipei 101 i Taiwan og Freedom Monument i Latvia. 
 
 
 
Millioner av mennesker i minst 180 land og territorier slukker lyset i en symbolsk markering for natur og klima på lørdag. Earth Hour har pågått siden 2007.
© WWF Enlarge